Menu witryny

Aktualności

Wycieczka do banku klasy 3A 2023

Uczniowie klasy IIIA odwiedzili dzisiaj Bank Spółdzielczy w Sztumie oddział  w Somoninie. Poznali pracę bankowców i dowiedzieli się skąd się biorą pieniądze. Pani Dyrektor Banku zachęcała uczniów do oszczędzania i  zakładania  rachunków oszczędnościowych.  Uczniowie byli bardzo zainteresowani, zadawali ciekawe pytania, poznali wiele nowych pojęć związanych z bankowością.

wycieczka do banku klasy 3a

więcej zdjęć

Erasmus+ 2022

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie od 2004 roku realizuje projekty międzynarodowe, nazywały się one różne, ale przez te wszystkie lata uczniowie wraz z nauczycielami mieli możliwość doskonalenia języka angielskiego oraz wymiany międzynarodowej. W roku 2022 r. zamknęliśmy trzy projekty i obecnie pracujemy w programie „Akredytacja 2020-2027”

W edycji 2021/2022 podjęliśmy działania, które wynikały z naszego planu zatwierdzonego przez Międzynarodową Agencję. W szkole prowadzimy jednocześnie różnego rodzaju działania. Od lutego do maja 2022 r. realizowaliśmy międzynarodowy projekt E-Twinning pod tytułem „Let’s learn with drama” – „Uczymy się z dramą”. W ramach projektu, wspólnie z uczniami i nauczycielami dziesięciu szkół z Turcji, wykonaliśmy kilka aktywności. Dzieci stworzyły swoje awatary przy pomocy narzędzi internetowych (m.in. ChatterKid) oraz krótko się przedstawiły. Przygotowały krótkie improwizacje z wykorzystaniem magicznych słów typu: „proszę, przepraszam, dziękuję”. Opracowały kreskówki , korzystając z narzędzia internetowego Comics Creator. Przygotowały przedstawienie o tematyce przyrodniczej „Wiosenne gniazdo”. Podzielone na cztery zespoły, po kolei wywiązywały się ze swojego zadania (scenariusz, projektowanie strojów, wykonanie strojów i przedstawienie, gra aktorska). Niektórzy nauczyciele wraz ze swoimi uczniami prowadzą korespondencję z wybranymi szkołami w różnych krajach za granicą. Siedmiu nauczycieli skorzystało z kursów języka angielskiego i jeden z języka hiszpańskiego, odbywały się one na Malcie, Cyprze i w Hiszpanii. Kursy te przyczyniają się do łatwiejszej komunikacji między nauczycielami za granicą. Nauczyciele zdobywają też dodatkowe umiejętności w zakresie zajęć out-door, co oznacza edukację na zewnątrz w naturalnym środowisku. Uczniowie mają możliwość pracy na zewnątrz, z czego powstają ciekawe pomysły i prace m.in. mandale z darów jesieni, łapacze znów z patyków, budowanie strażnika lasu z naturalnych materiałów, wykonywanie pocztówek „z darów lasu” i wiele innych ciekawych propozycji prac. W klasach starszych w zależności od tematyki prowadziliśmy zajęcia na orientację, tworzymy mapy i zadania terenowe i tu przypominaliśmy sobie harcerską zabawę „w podchody”. Wszystkie te zajęcia uatrakcyjniają pracę uczniów i wyzwalają ich kreatywność. Od IX 2022 do VI 2023 nauczyciel prowadzi też dodatkowe zajęcia z języka hiszpańskiego dla klas piątych, co cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. W październiku 2022 roku przez trzy dni wraz z nauczycielem głównym prowadziła zajęcia języka angielskiego native spiker. Uczniowie mieli możliwość konfrontacji swojego języka angielskiego z językiem Amerykanki, co było ich zdaniem ciekawym doświadczeniem. W październiku 2022 r. uczniowie klas VIII wraz z nauczycielami wzięli udział w tygodniowym wyjeździe do Grecji – Agies Nikolas. Po rozmowie z uczniami, nauczycielami oraz ich prezentacją na forum szkoły, społeczność szkoły uzyskała informację w czym brali udział w zaprzyjaźnionej szkole. Aktywności było bardzo dużo, a po pracy w szkole, nauczyciele zapewnili Im jeszcze poznanie przepięknego terenu i jego zabytków. Uczniowie podkreślali też jako wartość dodaną takiego wyjazdu praktyczną naukę komunikacji w języku angielskim. Nauczyciele po swoich mobilnościach wprowadzają do szkoły ciekawe zajęcia, sprawdzone metody pracy, wzbogacają w uczniach chęć zdobywania nowych wiadomości i umiejętności oraz uczniowie łatwiej odnajdują się w wystąpieniach przed publicznością szkolną.

Realizacja projektów międzynarodowych to ciekawe i inspirujące doświadczenie. Uczniowie rozwijają umiejętność komunikacji, wyrażania siebie oraz współpracy w szkole i poza nią. Poznają też nowe narzędzia TIK, które wykorzystują w bieżącej pracy: m.in. Socrative, Google Slide, Quizizz, Eduplay, programowanie robotów, używanie drukarki 3D i wiele innych. Wszystkie projekty międzynarodowe w tym akredytacja wnoszą dużą wartość dodaną dla rozwoju, osobistego i zawodowego nauczycieli, a przede wszystkim uczniów, wpływają też na promocję szkoły w środowisku lokalnym w kraju i za jego granicami. Uczniowie przekonują się o tym, że warto uczyć się języków obcych, poznawać nowych ludzi, kraje, w których żyją, a przede wszystkim inwestować w swój szeroko rozumiany rozwój. Zdobywanie tych wszystkich umiejętności przyczynia się do łatwiejszego funkcjonowania w kulturze międzynarodowej.

erasmus 2022

   więcej zdjęć

 

„Chcę być szczęśliwy” - część I.

Dzięki współpracy Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie od września do grudnia 2022 r. realizowany był w Szkole Podstawowej w Somoninie Program Profilaktyczny „CHCĘ BYĆ SZCZĘŚLIWY” – część I. Niniejszy Program obejmował swoim zakresem tematykę: zdrowia (tj. unikanie wszelkich środków uzależniających szkodliwych dla zdrowia młodego człowieka – w tym: papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych), promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania. Zadaniem Programu było również rozwijanie umiejętności interpersonalnych u młodych ludzi, szczególnie rozwiązywanie konfliktów na drodze dialogu, asertywność, sztuka odmawiania. Wymienione umiejętności mają duże znaczenie w przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy i agresji. Ważnym zadaniem Programu było wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, umożliwienie im korzystania na terenie szkoły z różnego rodzaju form aktywności. Działania profilaktyczne realizowane w ramach Programu „Chcę być szczęśliwy” dawały możliwość uczniom do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz pasji.

Uczniowie mogli skorzystać m.in. z takich form aktywności jak:

-wyjazd do teatru,

-warsztaty z makramy,

-zajęcia taneczne,

-warsztaty o przeciwdziałaniu przemocy,

-warsztaty kulinarne,

-warsztaty z zakresu edukacji dietetycznej,

-turniej tenisa stołowego.

Dziękujemy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie za pomoc w realizacji naszych działań profilaktycznych.

chc by szczliwy 2022

więcej zdjęć

Doradztwo zawodowe 2022

Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w kolejnych warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego z cyklu: Co dalej ósma klaso? Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach. Uczniowie dowiedzieli się, czym należy kierować się przy wyborze zawodu, poznali profile poszczególnych szkół, a także wykonywali testy mające wykazać ich predyspozycje zawodowe w oparciu o zainteresowania i umiejętności. Dodatkowo mieli możliwość zapoznać się z informatorami poszczególnych szkół z powiatu kartuskiego, kościerskiego, a także Gdańska i Gdyni. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wykazali duże zainteresowanie poszczególnymi zawodami. Celem spotkania była pomoc uczniom w dokonaniu właściwego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

doradztwo zawodowe 12.2022

więcej zdjęć

Betlejemskie Światełko Pokoju 2022

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Jak co roku i w tym wypełniliśmy swoje zadanie i pośredniczyliśmy w przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju. Światełko, odebrali podczas uroczystego apelu na Długim Targu, starsi harcerze z 21. Próbnej Drużyny Starszoharcerskiej „Animalia”. Następnie dostarczyli je swoim młodszym druhom i zuchom z Somonina, aby wspólnie przekazać je podczas roratniej mszy w kościele parafialnym w Somoninie oraz zawieźć do najważniejszych instytucji w Somoninie. Misja dokonana, tak więc czas już oczekiwac na pierwsza gwiazdkę. Czuwaj!

betlejemskie wiateko pokoju 2022r

więcej zdjęć

Święta z książką 2022

W bibliotece szkolnej odbyły się spotkania pt. „Święta z książką” dla wszystkich klas II. Dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Pomocnicy Mikołaja” oraz „Śnieżna siostra”, które przeczytała Pani Mirosława Piotrowska. Bardzo dziękujemy. 

wita z ksik 2022

więcej zdjęć

XI Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Dnia 8 grudnia 2022r. odbył się w naszej szkole XI Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością (przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Razem” działającym przy Szkole Podstawowej w Somoninie). Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć Naszych Przyjaciół ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Żukowa, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z Marszewskiej Góry wraz z opiekunem, naszych sąsiadów „zza ściany”- Warsztaty Terapii Zajęciowej z Somonina, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Rybakach wraz z opiekunami, przedstawicieli Szkoły Podstawowej z Przywidza oraz Gminy Przywidz. Zaszczycili nas również swoją obecnością: Wójt Gminy Somonino - Pan Marian Kowalewski, sekretarz Gminy Somonino - Pani Marta Baczyńska oraz Pani Karolina Szmołda - Kierownik Referatu Promocji, nie zabrakło także przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury z Przywidza i Somonina. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli również Kierownik GOPS z Somonina - Pani Agnieszka Ulaczyk. Całą uroczystość uświetnił występ Szkolnego Zespołu Tańca Kaszubskiego „Modre Oczka” pod kierunkiem Pani Ewy Hildebrandt i Pani Danuty Kosowskiej, chór szkolny prowadzony przez Pana Macieja Szutenberg. Wystąpili również przedstawiciele wolontariatu, pod opieką Pani Katarzyny Przychodnej. Na szkolnej scenie zaprezentował się również zespół tańca nowoczesnego, w dwóch odsłonach tanecznych. Następnie goście oraz uczniowie wzięli udział w warsztatach plastycznych, wykonując własnoręcznie ozdoby świąteczne. Na zakończenie uroczystości, tradycyjnie, jak co roku wszyscy zasiedliśmy do świątecznego bigosu i słodkości. Nad całością przedsięwzięcia czuwały: Pani Beata Chyła – Kobus oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie - Pani Jolanta Bociańska. Dekoracje przygotowała Pani Anetta Rozwadowska.

dzie niepenosprawnych 2022

więcej zdjęć

Szkolny Logopedyczny Konkurs Plastyczny 2022

W listopadzie 2022r. odbył się szkolny konkurs logopedyczny dla uczniów klas I-III. Tematem konkursu był: Szumiący las. W ramach Konkursu należało wykonać prace plastyczną związaną z tematyką lasu. Konkurs miał za zadanie rozwijać mowę oraz wzbogacać słownik uczniów a także stymulować wszystkie zmysły (wzrok, słuch węch, dotyk). Dodatkowo uczniowie mogli usprawnić artykulację głosek szeregu syczącego (S, Z, C, DZ) oraz szeregu szumiącego (SZ, Ż, CZ, DŻ). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody. Serdecznie gratuluję!

Zwycięzcy konkursu:

1 miejsce Maja Zwara kl. 1a

2 miejsce Liliana Plichta kl. 1b

3 miejsce Zuzanna Dampc kl. 1a

Logopeda szkolny

Magdalena Miotk

konkurs logopedyczny 2022

więcej zdjęć

Więcej artykułów…

epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz