Menu witryny

Logowanie

Aktualności

Informacje dotyczące działania świetlicy w szkole w roku szkolnym 2020 - 2021

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy przedszkolnej - pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej - pobierz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020 - 2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie, witam Was Wszystkich po wakacjach
Szybko minął czas wakacyjnego odpoczynku. Jestem przekonana, że czas ten spędziliście miło i w zdrowiu, zaś Wasze Dzieci nabrały sił do pracy w kolejnym roku szkolnym.
Wielkimi krokami zbliża się wrzesień i wszyscy cieszymy się na myśl o spotkaniu w murach szkoły. Mam nadzieję, że pomimo ogłoszenia naszego powiatu żółtą strefą uda się nam pracować w trybie stacjonarnym, co przyniesie Dzieciom same przyjemności ze spotkań z rówieśnikami i nauczycielami.
1 września (wtorek) to dzień  inauguracji roku szkolnego. Będzie on trochę inny niż w poprzednich latach. Aby uniknąć spotkania zbyt dużej grupy Dzieci, Rodziców i Nauczycieli i zachować reżim sanitarny powitanie nastąpi w grupach klasowych w budynku szkoły przy ul. Osiedlowej 17 w stołówce szkolnej według poniższego harmonogramu:

godz. 9.00 - uczniowie klas ósmych;
godz. 9.30 - uczniowie klas siódmych;
godz. 10.00 - uczniowie klas szóstych;
godz. 10.30 - uczniowie klas piątych;
godz. 11.00 - uczniowie klas czwartych;
godz. 11.30 - uczniowie klas trzecich;
godz. 12.00 - uczniowie klas drugich;
godz. 12.30 - uczniowie klas pierwszych.

Spotkania grup dzieci przedszkolnych nastąpią w budynku szkoły przy ulicy Wolności 42:
godz. 13.30 - dzieci 6-letnie;
godz. 14.00 - dzieci 4 i 5-letnie;
godz. 15.00 - dzieci 3-letnie.

Wszyscy uczniowie klas I - VIII muszą mieć maseczki. Dzieci przed wejściem do stołówki będą dezynfekowały ręce i zajmą miejsca na krzesełkach ustawionych w odpowiedniej od siebie odległości. Wychowawcy rozdadzą Dzieciom kartki z planem lekcji. Plan lekcji również zostanie wysłany Dzieciom przez dziennik elektroniczny.

Od środy 2 września w szkole będą się odbywały zajęcia zgodnie z podanym planem lekcji w trybie stacjonarnym.

Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ i opracowanymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole
Uczniowie:

 • chorzy, z widocznymi objawami chorobowymi, z podwyższoną temperaturą nie mogą brać udziału w zajęciach szkolnych;
 • z rodzin, w których domownicy przebywają na kwarantannie lub izolacji, nie mogą brać udziału w zajęciach szkolnych;
 • zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny osobistej;
 • przy wejściu do szkoły będą dezynfekować ręce;
 • w częściach wspólnych (szatniach, korytarzach, toaletach) zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic. W trakcie zajęć dydaktycznych, gdy znajdują się tylko w towarzystwie swojej klasy, będą mogli maseczki zdjąć. Jeżeli któryś Uczeń będzie chciał w trakcie zajęć przebywać w maseczce lub przyłbicy, to jest to dozwolone;
 • muszą posiadać własne przybory i podręczniki; uczniowie nie powinni pożyczać sobie własnych przedmiotów;
 • do lat siedmiu mogą być przyprowadzani lub odbierani tylko przez opiekunów zdrowych, nieprzejawiających objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • poruszają się na terenie szkoły w obuwiu zmiennym, które może być pozostawione w wyznaczonym miejscu w szatni.
 • W związku z wytycznymi MEN, GIS i MZ, aby zapewnić bezpieczeństwo Dzieciom, na terenie szkoły zostaje wprowadzony zakaz przebywania osób z zewnątrz. W sytuacji wyjątkowej mogą do szkoły wejść tylko do wyznaczonego obszaru tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.  W załatwieniu sprawy będzie pośredniczył pracownik szkoły.

Opiekunowie odprowadzający dzieci do lat siedmiu mogą wchodzić do budynku szkoły tylko do przestrzeni dla nich wyznaczonej, zachowując zasady:

 • jeden opiekun z dzieckiem;
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 metra;
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 metra.
 • Opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 

Każdy Rodzic zobowiązany jest do odbierania telefonu od pracowników szkoły lub jak najszybszego oddzwonienia w razie niemożności bieżącego odebrania telefonu.

Każdy Rodzic zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy o ewentualnych problemach zdrowotnych Dziecka oraz o tym, że rodzina pozostaje objęta obowiązkiem kwarantanny lub izolacji.

W sytuacji, gdy któryś z pracowników szkoły zauważy, że dziecko przejawia objawy infekcji dróg oddechowych, zostanie ono odizolowane od reszty grupy, po czym Rodzic otrzyma natychmiastową informację, po czym zobowiązany jest do odbioru dziecka ze szkoły.

Pracujący Rodzice najpóźniej do 3 września (za pomocą dziennika librus do wychowawców lub przesyłając na adres mailowy szkoły Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć zgłoszenie w wersji papierowej do skrzynki Korespondencja znajdującej się na drzwiach budynków szkolnych) mogą zgłosić dzieci z klas I - III oraz oddziałów przedszkolnych na zajęcia świetlicowe. Formularz zgłoszenia dzieci do świetlicy znajduje się na stronie internetowej szkoły.

W szkole wzorem lat ubiegłych uczniowie klas I - VIII będą mogli korzystać z posiłków przygotowywanych przez kuchnię szkolną. Rodzice uczniów, którzy będą spożywać posiłki szkolne, zobowiązani są przekazać powyższą informację najpóźniej do 3 września (za pomocą dziennika librus do wychowawców lub przesyłając na adres mailowy szkoły Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Rodzice dzieci z grup przedszkolnych indywidualnie zgłaszają chęć spożywania posiłków przez dzieci najpóźniej do 3 września do opiekuna danej grupy przedszkolnej.

Powyższe zarządzenia mogą ulec zmianie w sytuacji pogarszającej/poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej w szkole/powiecie/województwie/kraju lub/oraz zgodnie z kolejnymi wytycznymi MEN, GIS i MZ.

Proszę śledzić informacje przekazywane na stronie internetowej szkoły oraz wiadomości przesyłane od wychowawców/pracowników szkoły/dyrektora za pomocą dziennika librus.

Życzę Wszystkim jak największego spokoju, zdrowia i cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudów i w zmaganiu się z obecnie panującą pandemią.

Jolanta Bociańska


Bezpieczny powrót do szkoły rok szkolny 2020 -2021

ulotka dla rodziców - pobierz

ulotka dla uczniów - pobierz


Zakończenie roku szkolnego 2019 / 2020

Zakończenie roku szkolnego dla oddziałów przedszkolnych  odbędzie się w czwartek 25 czerwca od godziny 10.00, w budynku przy ul. Wolności 42. Dokładny harmonogram został przekazany  Rodzicom przez  Wychowawców  grup. Zajęcia w tym dniu i do końca czerwca odbywają się według harmonogramu pracy przedszkola.

Zakończenie roku szkolnego dla klas I - VIII odbędzie 26 czerwca od godz. 8.00. przy ul. Osiedlowej 17. Dokładny harmonogram godzin zakończenia otrzymali Rodzice i Uczniowie dziennikiem Librus.

Egzamin 8 klasa
Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Rekrutacja 8 klasa
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Zarządzenie Nr 35 /2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 2020/2021

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek 

Przerwa wakacyjna w przedszkolu

Drodzy Rodzice,
przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  będzie czynne w sierpniu od 7.00 do 16.00. Prosimy Rodziców o zgłaszanie obecności (z podaniem godzin pobytu) swoich dzieci do 25.06.2020 r. do wychowawcy. W miesiącu lipcu mogą Państwo zgłosić swoje Dziecko do Przedszkola Gminnego w Goręczynie do 10.06.2020 r. pod nr telefonu 586841751.

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie sposobu organizacji pracy szkoły w zakresie realizacjizajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
pobierz

 

Załącznik nr 1 - zgłaszanie i przyjmowanie dzieci I-III do szkoły - pobierz
Załącznik nr 2 - opieka nad dziećm
i - pobierz
Załącznik nr 3 - zaj. dydakt. kl. I -III - pobierz
Załącznik nr 4 - procedura bezpieczeństwa - pobierz
Załącznik nr 5 - Procedura przepływu informacji - pobierz

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej  na czas trwania pandemii Covid-19

pobierz

Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

pobierz

Więcej artykułów…

epuapWarunki ubezpieczenia NNW PZU

skslogo

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz