Menu witryny

 Misja Szkoły Podstawowej w Somoninie

„Przyszłość zaczyna się dziś”

„Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”

Szkoła Podstawowa w Somoninie:

  • wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania;
  • stwarza uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa;
  • wspiera każdego ucznia w osiąganiu sukcesów edukacyjnych;
  • kształtuje osobowość ucznia;
  • uczy tolerancji, szacunku dla innego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych;
  • kształtuje świadomość konieczności systematycznego dbania o własne zdrowie;
  • uświadamia konieczność dbania o środowisko naturalne człowieka;
  • kształtuje właściwe relacje międzyludzkie;
  • uczy korzystania z różnorodnych źródeł informacji;
  • przygotowuje do dorosłości, podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

 


 

Wizja Szkoły Podstawowej w Somoninie

     W szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, ze jest członkiem rodziny, społeczności lokalnej i narodowej. Kształtujemy postawę szacunku, współpracy i otwartości w stosunku do innych narodów, ucząc obok polskiego innych języków i rozbudzając jednocześnie zainteresowanie kulturą tych państw. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego o środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz