Menu witryny

Patron szkoły

Patron Szkoły

INFORMACJA O PATRONIE 

Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński 

 sw2
      Urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem w wielodzietnej rodzinie organisty. Podstawową edukację uzyskał w Zuzeli i Andrzejowie. Wykształcenie średnie zdobywał w Warszawie, Łomży i Włocławku. Następnie w 1920 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W roku 1924 otrzymuje święcenia kapłańskie. Z powodu choroby (cierpiał na gruźlicę) święcony był sam, wkrótce po wyjściu z szpitala. Mimo złego stanu zdrowia udał się do Lublina, by dalej kształcić się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych. W wyniku studiów uzyskał stopień doktora. Po studiach udał się w podróż naukową po krajach Europy Zachodniej. Po powrocie do kraju został profesorem nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, jednocześnie prowadził intensywną działalność społeczną. 
     W latach 1953-1956 Prymas jest więziony w Rywałdzie, k. Lidzbarka Warmińskiego (gdzie dokonuje aktu oddania się w "niewolę" Matce Bożej), Prudniku Śląskim i Komańczy (tu przygotowuje Jasnogórskie śluby Narodu Polskiego, których tekst pod nieobecność Prymasa zostaje odczytany przez Ojca Michała Klepacza na Jasnej Górze 26 VIII 1956 r.).
Wrócił do Warszawy w 1956 r. W 1957 r. otrzymuje w Watykanie z rąk papieża Piusa XII insygnie kardynalskie. Opracował założenia Wielkiej Nowenny przed obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski - kulminacyjnym punktem (3 V 1966) był całkowitego oddania Polski Matce Bożej. W połowie lat 60-tych nastąpił kolejny etap konfrontacji prymasa z władzami państw, m. in. doszło do ostrego konfliktu w związku z listem biskupów polskich do biskupów niemieckich ze słowami "przebaczamy i prosimy o przebaczenie ". 
     Wobec każdej nowej fali konfliktów społecznych w Polsce, stawał w obronie podstawowych praw człowieka i narodu, stosując cierpliwą politykę małych ale stanowych kroków, odegrał wielką rolę w organizacji polskich struktur kościelnych na Ziemiach Zach. i Pn. oraz trwałego powołania nowych biskupów przez Watykan. Zatroskany o pokój w Ojczyźnie i dobro ludzi ustawicznie wzywał do odpowiedzialności. 
     Zmarł 28 V 1981 r. w Warszawie i został pochowany w krypcie katedry Warszawskiej (bazyliki archidiecezjalnej). W 1987 r. jego doczesne szczątki spoczęły w specjalnej wzniesionej kaplicy w tej bazylice. 20 V 1989 r. Prymas Polski Kardynał Józef Glemp rozpoczął jego proces beatyfikacyjny. 
      Rok 2001 został ogłoszony rokiem poświęconym Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, w Jego 100 rocznicę urodzin i 20 rocznicę śmierci.
sw1

epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz