Menu witryny

Logowanie

Grupy Dzieci i Opiekunowie

Grupa 0A

„Słoneczka” - grupa trzylatków liczy 18 dzieci: 7 chłopców oraz 11 dziewczynek. W grupie pracuje nauczyciel Pani Patrycja Fierke oraz pomoc Pani Monika Gangalewska. Dzieci z wielką chęcią rozpoczęły przedszkolną przygodę. Poznają przedszkole, Panie i swoich rówieśników, z którymi spotykają się codziennie. Bardzo lubią śpiewać, tańczyć i brać udział we wszystkich zajęciach. Wszystkie ich działania zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych oraz otaczającego świata. Najwięcej czasu spędzają na nauce samodzielności. Zawsze dbają o salę sprzątając zabawki oraz pomagając w jej upiększaniu i dekorowaniu. Lubią zabawy ruchowe w sali i zabawy na świeżym powietrzu. To my- Słoneczka!

grupa 0a

Grupa 0E

Grupa „0” E liczy 25 osób – w tym 13  dziewczynek i 12 chłopców. Większość   dzieci uczęszcza do przedszkola kolejny rok. 21 dzieci to 6 – latki. Natomiast  cztery osoby to  5 – latki. Wychowawcą grupy jest  pani Arleta Ciechanowska. W bieżącym roku szkolnym pracować będziemy nad zintegrowaniem grupy, nad kulturą osobistą w różnych aspektach (stosowanie zwrotów grzecznościowych, zachowanie się w miejscach publicznych itp.), propagowaniem zdrowego trybu życia oraz nad przestrzeganiem ustalonych norm i zasad. Praca  edukacyjno – wychowawcza w tej  grupie opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN, programie autorstwa Jolanty Wasilewskiej „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” . Dzieci pracują z pakietami edukacyjnymi „Planeta dzieci” wydawnictwa WSiP. W roku szkolnym 2020/2021 obowiązywać nas będzie Program  Wychowawczo – Profilaktyczny „W świecie wartości”. Zagadnienia, na które w tym roku będziemy kładli szczególny nacisk to kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych między wszystkimi członkami społeczności szkolnej, propagowanie zdrowego trybu życia  podniesienia poziomu kultury osobistej dzieci i wpajaniu zasad dobrego zachowania w miejscach publicznych oraz w różnych sytuacjach. Dzieci poznają alternatywę na  aktywne spędzanie wolnego czasu.

0e

Grupa 0B

Do grupy 0B uczęszcza 22 dzieci. Grupę „Biedroneczki" tworzy 13 chłopców oraz 9 dziewczynek, z czego jest dwoje dzieci 5 – letnich oraz dwadzieścioro dzieci 4-letnich. Część dzieci w grupie zna się bardzo dobrze i są dosyć mocno związane emocjonalnie. Dzieci szczególnie lubią wszelkiego  rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej, a także  na powietrzu. Starają się być dla siebie miłe, są wdrażane do szanowania  swojej pracy i pracy kolegów oraz uczą się współdziałać, dokonywać wyborów i dostrzegać możliwości pójścia na kompromis. Chętnie uczą się wierszy, rymowanek i piosenek podpartych ruchem i tańcem. Uczą się przestrzegać przedszkolnych zasad, współżycia w grupie rówieśniczej. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. W ramach zajęć dodatkowych możemy uczyć się języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, bajkoterapii. Duży nacisk kładziemy na kształtowanie nawyków higienicznych. Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech. Podstawę działalności dzieci stanowi nauka poprzez zabawę, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności, sprawności.

grupa o b

Grupa 0C

MOTYLKI to grupa pięciolatków.

Wychowawca : Małgorzata Sominka.

Grupa liczy 26 dzieci, wśród których jest 12 dziewczynek i 14 chłopców. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzać wiedzę , rozwijają swoje umiejętności. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb. Pomocne w tym zakresie jest wykonywanie zadań w kartach pracy z pakietu „Planeta dzieci”. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.

grupa 0c


Zapisz

Zapisz

Zapisz

Grupa 0D

Grupa liczy 25 dzieci, w tym 10 dziewczynek i 15 chłopców. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne podczas zabaw i zajęć. Dzieci bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Zapisz

epuapWarunki ubezpieczenia NNW PZU

skslogo

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz