Menu witryny

Regulamin Biblioteki

Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W SOMONINIE

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele. 
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 
 3. Uczniowie są wpisywani do biblioteki w momencie rozpoczęcia nauki w szkole. 
 4. Wypożyczać można jednocześnie 3 woluminy. 
 5. Książki wypożycza się na okres nieprzekraczający 30 dni. 
 6. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania innych czytelników. 
 7. Bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 6, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane. 
 8.  księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu. 
 9. W wyjątkowych przypadkach niektóre pozycje księgozbioru podręcznego można pożyczyć poza teren biblioteki na czas ściśle określony. 
 10. Czytelnik zobowiązany jest do troskliwego obchodzenia się z wypożyczonymi woluminami. 
 11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe, do uiszczenia odszkodowania. 
 12. Wysokość odszkodowania zależy od aktualnej wartości książki na rynku. 
 13. W przypadku dzieł szczególnie cennych (encyklopedie, słowniki, albumy) wysokość odszkodowania można skonsultować z antykwariatem. 
 14. Do biblioteki zabrania się wchodzić z jedzeniem. 
 15. W bibliotece obowiązuje cisza. 
 16. Czytelnik nie stosujący przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

Regulamin opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie.

epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz