Menu witryny

Erasmus+ 2021-2022

„Jak dobrze, że można się uczyć”- mobilności nauczycieli w ramach programu Erasmus+

„Uczenie się przez całe życie” to jeden z programów edukacyjnych uruchomiony przez Komisję Europejską, którego hasło jest ponadczasowe i przyświeca nie tylko działaniom skierowanym do uczniów, ale również do nauczycieli. Dzięki projektowi mobilności nauczycieli, które otrzymała nasza szkoła ramach Programu Erasmus+, miałyśmy możliwość wzięcia udziału w 2-tygodniowym kursie zagranicznym, który pozwolił nam udoskonalić warsztat pracy metodycznej oraz rozwinął wiedzę i umiejętności z zakresu wprowadzania elementów CLIL w nauczaniu języka obcego (zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego). Była to również jedyna w swoim rodzaju okazja, aby poszerzać swoje horyzonty i nawiązać kontakty z przedstawicielami innych szkół.

malta

więcej zdjęć

Projekt mobilności nauczycieli

W roku 2020 nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Erasmus +, na realizacje projektu " Uczymy się przez całe życie", który jest kontynuacją międzynarodowych doświadczeń i konsekwentnych działań zmierzających do modernizacji szkoły. W ich wyniku ustaliliśmy, że najlepszą drogą do unowocześnienia placówki, jest zaoferowanie: wysokiego poziomu nauczania, nowoczesnych i skutecznych metod nauczania, przy użyciu narzędzi cyfrowych i udoskonalonych programów skoncentrowanych na uczniu, szerokiego udziału w projektach międzynarodowych oraz niwelowanie wszelkich napięć i wspomaganie procesu wychowawczego przez szerokie stosowanie metody dramy.

Wytypowane rozwiązania, zostaną wprowadzone poprzez przeszkolenie czworga spośród doświadczonych nauczycieli naszej szkoły, tak by mogli wprowadzić skuteczne metody nauki podczas prowadzonych przez siebie zajęć. Jednego z nauczycieli w kierunku uaktualnienia metod i narzędzi ICT. Jednego z zastosowania dramy w nauczaniu i wspomaganiu wychowania uczniów młodszych. Trzech nauczycieli języka angielskiego do wprowadzenia zmodernizowanej metodyki z użyciem dramy i nauczania skoncentrowanego na uczniu i jednego z nich, w kierunku nauczania języka hiszpańskiego. Dyrektora w kierunku poprawienia znajomości języka. Planujemy podniesienie kompetencji językowych przynajmniej siedmiorga tych nauczycieli poprzez udział w dziesięciomiesięcznym kursie językowym, zwieńczonym kursem zagranicznym w międzynarodowym środowisku.

W rezultacie tych działań nauczyciele stworzą autorskie programy nauczania i scenariusze zajęć z wykorzystaniem pozyskanej wiedzy, przeszkolą pozostałych nauczycieli, zaangażują się w międzynarodowe projekty eTwinning i Erasmus+, poprowadzą zajęcia języka hiszpańskiego i innych przedmiotów z elementami języka angielskiego oraz zaktywizują dzieci do udziału w konkursach pozaszkolnych.

W dalszej perspektywie chcielibyśmy kontynuować tak rozpoczęty rozwój i zaangażować większą liczbę nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i metodycznych.

epuapWarunki ubezpieczenia NNW PZU

CMI baner na stronę www

skslogo

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz