Menu witryny

Aktualności

Wraca nauka zdalna

 Wraca nauka zdalna – do końca ferii dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich

Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 i szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym więcej

 

Oferta wynajmu hali sportowej w Somoninie

Zapraszamy do korzystania z hali sportowej  w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Obiekt o powierzchni 1030 m² zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Orlika oraz stadionu lekkoatletycznego z widownią.

W jednokondygnacyjnym budynku znajdują się pełnowymiarowe boiska do gry w:

- piłkę nożną,

- koszykówkę (3 boiska treningowe w poprzek hali);

- siatkówkę (z możliwością ustawienia 2 boisk treningowych);

- piłkę ręczną;

- tablica wyników z zegarem

- trzy kotary grodzące

- nagłośnienie

- widownia.

Hala posiada szatnię damską i męską z natryskiem, magazyn sprzętu sportowego, widownię oraz pomieszczenie dla trenerów i sędziów. Hala czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 22.00. W razie zapotrzebowania istnieje możliwość wynajęcia sali również w czasie weekendów, ferii zimowych i wakacji. Szczegółowe informacje na temat wynajmu hali sportowej można uzyskać pod nr telefonu: 663485308

hala 1

hala 2

hala 3

więcej zdjęć

Zapraszamy do korzystania z hali sportowej  w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Obiekt o powierzchni 1030 m² zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Orlika oraz stadionu lekkoatletycznego z widownią.

W jednokondygnacyjnym budynku znajdują się pełnowymiarowe boiska do gry w:

·         piłkę nożną,

·         koszykówkę ( 3 boiska treningowe w poprzek hali);

·         siatkówkę ( z możliwością ustawienia 2 boisk treningowych);

·         piłkę ręczną;

·         tablica wyników z zegarem

·         trzy kotary grodzące

·         nagłośnienie

·         widownia

Hala posiada szatnię damską i męską z natryskiem, magazyn sprzętu sportowego, widownię oraz pomieszczenie dla trenerów i sędziów. Hala czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 22.00. W razie zapotrzebowania istnieje możliwość wynajęcia sali również w czasie weekendów, ferii zimowych i wakacji. Szczegółowe informacje na temat wynajmu hali sportowej można uzyskać pod nr telefonu: 663485308

Jasełka w szkole 2021

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w dniu 16 grudnia 2021 r. na terenie naszej szkoły można było spotkać wędrującą Świętą Rodzinę. Młodzi aktorzy z klasy VIII B wcielili się w postacie Maryi, Józefa, pasterza oraz Aniołów. Odwiedzali wszystkich uczniów w swoich klasach, oznajmiając im radosną nowinę o narodzeniu Pana Jezusa. Pasterz dzwoneczkiem obwieszczał zbliżających się wędrowców. W każdej klasie goście spotkali się z miłym przyjęciem, a uczniowie z uwagą śledzili przekazywane im słowa. Wędrowanie Świętej Rodziny po szkole wprowadziło wszystkich w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W rolę Maryi wcieliła się Oliwia Sominka, Świętego Józefa odegrał Karol Kreft, pasterzem był Brajan Anders, a Aniołami Aleksandra Kaczmarek i Hanna Toporek. Z uwagi na pandemię wszyscy aktorzy występowali w maseczkach. Jak zauważyli młodzi widzowie, maseczkę miał również mały Pan Jezus.

jaseka w szkole 2021

więcej zdjęć

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE realizowane w ramach Programu Profilaktycznego „ZDROWO ŻYĆ” - część I

Dzięki współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie od października do grudnia 2021 r. realizowaliśmy w naszej Szkole Program Profilaktyczny „ZDROWO ŻYĆ” – część I.

Niniejszy Program obejmował swoim zakresem tematykę : zdrowia (tj. : unikanie wszelkich środków uzależniających szkodliwych dla zdrowia młodego człowieka – w tym: papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych), promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania. Zadaniem Programu było również rozwijanie umiejętności interpersonalnych u młodych ludzi, szczególnie tj.: rozwiązywanie konfliktów na drodze dialogu, asertywność, sztuka odmawiania. Wymienione umiejętności mają duże znaczenie w przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy i agresji. Ważnym zadaniem Programu było wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, umożliwienie im korzystania na terenie szkoły z różnego rodzaju form aktywności, włączanie rodziców do promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci poprzez ich wspólny udział w realizacji zadań Programu.

Działania profilaktyczne realizowane w ramach Programu „ZDROWO ŻYĆ” dawały możliwość uczniom do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz pasji.

Uczniowie mogli skorzystać m.in. z takich form aktywności jak:

- udział w zajęciach : „Moje zdrowie – moja moc”, w ramach których dzieci uświadomiły sobie, że zdrowie jest wartością i należy o nie dbać. Uczniowie wzięli udział: w wycieczce krajoznawczej do Chmielna, w warsztatach przyrodniczych prowadzonych w Centrum Lokalnej Grupy Rybackiej, poznały zasady zdrowego odżywiania się oraz problematykę ochrony środowiska.

- udział w Projekcie: „Jesteśmy różni – działamy razem”, w ramach którego został utworzony „Kącik emocji”, co ułatwiało dzieciom wyrażanie własnych uczuć. Odpowiednio zaaranżowany pomagał uczniom radzić sobie w sytuacjach niepowodzeń, rywalizacji czy sporów, tym samym ułatwiając nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i uczył współpracowania w grupie. Dzieci miały możliwość bezpiecznego odreagowania emocji. „Kącik emocji ”szczególnie sprawdził się wśród uczniów z klasy integracyjnej.

- udział w konkursie filmowym, organizowanym przez drużynę harcerską i zuchową pod hasłem: „Aktywnie żyć to zdrowym być”, promującym aktywność i zdrowy styl życia. Zadanie polegało na wspólnym nagraniu i zmontowaniu krótkiego filmik nt. zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego w naszej okolicy. Harcerze w swoich filmikach promowali miejsca w naszej gminie, które warto odwiedzić i spędzić tam efektywnie czas.

- udział w Mistrzostwach Szkoły w tenisie stołowym pod hasłem: „Profilaktyka poprzez sport”, które odbyły się w grudniu. Priorytetem działań było stworzenie warunków sprzyjających aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w rozgrywkach, uczyli się zachowań fair play oraz kulturalnego kibicowania.

- udział w 3 - dniowym obozie naukowo – profilaktycznym w Gołubiu (1 – 3.10 br.), na którym uczniowie podczas zajęć integracyjnych, rozwijających umiejętności społeczne, poszerzali swoją wiedzę i zainteresowania z zakresu matematyki i języka angielskiego. W czasie pieszych wycieczek dzieci wykazywały się umiejętnością odczytywania mapy, kreatywnością w rozwiązywaniu rebusów matematycznych i odgadywania zaszyfrowanych informacji w języku angielskim. Uczniowie projektowali oraz samodzielnie malowali koszulki promujące zdrowy styl życia.

- udział uczniów w warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych nt.: „Moje emocje – jak radzić sobie ze złością?”, „Jestem wolny – nie uzależniam się”, prowadzonych przez pedagoga szkolnego. W trakcie zajęć dzieci uczyły się prawidłowych zachowań, radzenia sobie z trudnymi emocjami, podejmowania dobrych dla siebie decyzji. Nabyli wiedzę konieczną do prowadzenia zdrowego stylu życia. Tematyka zajęć dotyczyła również sposobów unikania wszelkich zagrożeń, m.in. tj. uzależnienia. Dzieci dowiedziały się jak dbać o zdrowie, jak unikać ryzykownych dla siebie sytuacji tj.: eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie za pomoc w realizacji naszych działań profilaktycznych i liczymy na dalszą współpracę.

Koordynator Programu: Katarzyna Mielewczyk

obz w golubiu 2021

więcej zdjęć

Likwidacja Stowarzyszenia "Rozwiń Skrzydła"

 

 

 

 

 

Niesiemy Betlejemskie Światełko Pokoju 2021

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi.  W tym roku do Polski światło dotarło w niedzielę 12 grudnia. Słowaccy skauci przekazali je harcerzom i harcerkom z ZHP na Łysej Polanie. Po uroczystości w Zakopanem przedstawiciele poszczególnych chorągwi zabrali ogień do swoich regionów. Na Pomorze trafił tego samego dnia drogą powietrzną dzięki lotnikom z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Uroczysty moment przekazania światełka poprzedziło widowisko artystyczne opowiadające w symboliczny sposób walkę dobra ze złem. Zanim jednak światełko zostało odebrane przez harcerzy lokalnej drużyny, harcerki i harcerze z Chorągwi Gdańskiej zebrali się na Długim Targu w Gdańsku, by przekazać symbol braterstwa i nadziei mieszkańcom Pomorza. Po to właśnie światełko, 14 grudnia wyruszyła również 5. drużyna harcerska „Leśni”, aby kolejnego dnia przekazać je lokalnej społeczności podczas roratniej mszy świętej oraz włodarzowi Gminy Somonino, panu Marianowi Kowalewskiemu. 

niesiemy betlejemskie wiateko pokoju

więcej zdjęć

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi.  W tym roku do Polski światło dotarło w niedzielę 12 grudnia. Słowaccy skauci przekazali je harcerzom i harcerkom z ZHP na Łysej Polanie. Po uroczystości w Zakopanem przedstawiciele poszczególnych chorągwi zabrali ogień do swoich regionów. Na Pomorze trafił tego samego dnia drogą powietrzną dzięki lotnikom z Gdyńskiej Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej. Uroczysty moment przekazania światełka poprzedziło widowisko artystyczne opowiadające w symboliczny sposób walkę dobra ze złem. Zanim jednak światełko zostało odebrane przez harcerzy lokalnej drużyny, harcerki i harcerze z Chorągwi Gdańskiej zebrali się na Długim Targu w Gdańsku, by przekazać symbol braterstwa i nadziei mieszkańcom Pomorza. Po to właśnie światełko, 14 grudnia wyruszyła również 5. drużyna harcerska „Leśni”, aby kolejnego dnia przekazać je lokalnej społeczności podczas roratniej mszy świętej oraz włodarzowi Gminy Somonino, panu Marianowi Kowalewskiemu.

Idą święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj

„Idą święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj”- pod tym hasłem uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w okresie przedświątecznym w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Projekt polegał na tworzeniu i wysyłaniu czy darowaniu kartek z życzeniami świątecznymi, które można było wrzucić do szkolnej skrzynki pocztowej, które zostały przekazane następnie adresatom. Do projektu przystąpili także Wolontariusze, którzy wraz z opiekunem odwiedzili z „dobrymi życzeniami” osoby starsze w Domu Seniora w Hopowie. Poprzez udział w tej kampanii chcieliśmy  podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne oraz zachęcić, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe i kultywować tradycje pisania kartek świątecznych.

ida wita 2021

więcej zdjęć

AKCJA WOLONTARIATU - życzenia dla mieszkańców Domu Seniora

Uczniowie ze szkolnego Wolontariatu w Somoninie dołączyli do projektu „ Idą święta, nie o SMS - ie, lecz o kartce pamiętaj”. Wykonali kartki świąteczne w kształcie Anioła i wypisali na nich życzenia na święta Bożego Narodzenia. Dnia 16 grudnia 2021 r. przedstawiciele Wolontariatu: Oliwia Sominka i Aleksander Cierzan wraz z opiekunem udali się do Domu Seniora „Pod Lasem” w Hopowie. Przekazali wszystkim podopiecznym wykonane kartki i złożyli świąteczne życzenia. Tym drobnym gestem wnieśli odrobinę radości w życie mieszkańców Domu Seniora i zostali przez nich bardzo ciepło przyjęci.

yczenia dla mieszkacw domu seniora

więcej zdjęć

Więcej artykułów…

epuapWarunki ubezpieczenia NNW PZU

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz