Menu witryny

Logowanie

Aktualności

Bezpieczny powrót do szkoły rok szkolny 2020 -2021

ulotka dla rodziców - pobierz

ulotka dla uczniów - pobierz


Zakończenie roku szkolnego 2019 / 2020

Zakończenie roku szkolnego dla oddziałów przedszkolnych  odbędzie się w czwartek 25 czerwca od godziny 10.00, w budynku przy ul. Wolności 42. Dokładny harmonogram został przekazany  Rodzicom przez  Wychowawców  grup. Zajęcia w tym dniu i do końca czerwca odbywają się według harmonogramu pracy przedszkola.

Zakończenie roku szkolnego dla klas I - VIII odbędzie 26 czerwca od godz. 8.00. przy ul. Osiedlowej 17. Dokładny harmonogram godzin zakończenia otrzymali Rodzice i Uczniowie dziennikiem Librus.

Egzamin 8 klasa
Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Rekrutacja 8 klasa
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Zarządzenie Nr 35 /2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 2020/2021

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek 

Przerwa wakacyjna w przedszkolu

Drodzy Rodzice,
przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  będzie czynne w sierpniu od 7.00 do 16.00. Prosimy Rodziców o zgłaszanie obecności (z podaniem godzin pobytu) swoich dzieci do 25.06.2020 r. do wychowawcy. W miesiącu lipcu mogą Państwo zgłosić swoje Dziecko do Przedszkola Gminnego w Goręczynie do 10.06.2020 r. pod nr telefonu 586841751.

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie sposobu organizacji pracy szkoły w zakresie realizacjizajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
pobierz

 

Załącznik nr 1 - zgłaszanie i przyjmowanie dzieci I-III do szkoły - pobierz
Załącznik nr 2 - opieka nad dziećm
i - pobierz
Załącznik nr 3 - zaj. dydakt. kl. I -III - pobierz
Załącznik nr 4 - procedura bezpieczeństwa - pobierz
Załącznik nr 5 - Procedura przepływu informacji - pobierz

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej  na czas trwania pandemii Covid-19

pobierz

Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

pobierz

Przedszkole jest czynne

od godz. 700 - 1600 

Deklarację zgłoszenia chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie do wychowawcy grupy swojego dziecka w godzinach od 800 do 1630 dnia poprzedzającego przybycie dziecka.


 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19

pobierz

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania

oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie

obowiązujące od 06.05.2020 r.

pobierz

Więcej artykułów…

epuapWarunki ubezpieczenia NNW PZU

skslogo

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz