Menu witryny

Aktualności

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE realizowane w ramach Programu Profilaktycznego „ZDROWO ŻYĆ” - część I

Dzięki współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie od października do grudnia 2021 r. realizowaliśmy w naszej Szkole Program Profilaktyczny „ZDROWO ŻYĆ” – część I.

Niniejszy Program obejmował swoim zakresem tematykę : zdrowia (tj. : unikanie wszelkich środków uzależniających szkodliwych dla zdrowia młodego człowieka – w tym: papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych), promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania. Zadaniem Programu było również rozwijanie umiejętności interpersonalnych u młodych ludzi, szczególnie tj.: rozwiązywanie konfliktów na drodze dialogu, asertywność, sztuka odmawiania. Wymienione umiejętności mają duże znaczenie w przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy i agresji. Ważnym zadaniem Programu było wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, umożliwienie im korzystania na terenie szkoły z różnego rodzaju form aktywności, włączanie rodziców do promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci poprzez ich wspólny udział w realizacji zadań Programu.

Działania profilaktyczne realizowane w ramach Programu „ZDROWO ŻYĆ” dawały możliwość uczniom do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz pasji.

Uczniowie mogli skorzystać m.in. z takich form aktywności jak:

- udział w zajęciach : „Moje zdrowie – moja moc”, w ramach których dzieci uświadomiły sobie, że zdrowie jest wartością i należy o nie dbać. Uczniowie wzięli udział: w wycieczce krajoznawczej do Chmielna, w warsztatach przyrodniczych prowadzonych w Centrum Lokalnej Grupy Rybackiej, poznały zasady zdrowego odżywiania się oraz problematykę ochrony środowiska.

- udział w Projekcie: „Jesteśmy różni – działamy razem”, w ramach którego został utworzony „Kącik emocji”, co ułatwiało dzieciom wyrażanie własnych uczuć. Odpowiednio zaaranżowany pomagał uczniom radzić sobie w sytuacjach niepowodzeń, rywalizacji czy sporów, tym samym ułatwiając nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i uczył współpracowania w grupie. Dzieci miały możliwość bezpiecznego odreagowania emocji. „Kącik emocji ”szczególnie sprawdził się wśród uczniów z klasy integracyjnej.

- udział w konkursie filmowym, organizowanym przez drużynę harcerską i zuchową pod hasłem: „Aktywnie żyć to zdrowym być”, promującym aktywność i zdrowy styl życia. Zadanie polegało na wspólnym nagraniu i zmontowaniu krótkiego filmik nt. zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego w naszej okolicy. Harcerze w swoich filmikach promowali miejsca w naszej gminie, które warto odwiedzić i spędzić tam efektywnie czas.

- udział w Mistrzostwach Szkoły w tenisie stołowym pod hasłem: „Profilaktyka poprzez sport”, które odbyły się w grudniu. Priorytetem działań było stworzenie warunków sprzyjających aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w rozgrywkach, uczyli się zachowań fair play oraz kulturalnego kibicowania.

- udział w 3 - dniowym obozie naukowo – profilaktycznym w Gołubiu (1 – 3.10 br.), na którym uczniowie podczas zajęć integracyjnych, rozwijających umiejętności społeczne, poszerzali swoją wiedzę i zainteresowania z zakresu matematyki i języka angielskiego. W czasie pieszych wycieczek dzieci wykazywały się umiejętnością odczytywania mapy, kreatywnością w rozwiązywaniu rebusów matematycznych i odgadywania zaszyfrowanych informacji w języku angielskim. Uczniowie projektowali oraz samodzielnie malowali koszulki promujące zdrowy styl życia.

- udział uczniów w warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych nt.: „Moje emocje – jak radzić sobie ze złością?”, „Jestem wolny – nie uzależniam się”, prowadzonych przez pedagoga szkolnego. W trakcie zajęć dzieci uczyły się prawidłowych zachowań, radzenia sobie z trudnymi emocjami, podejmowania dobrych dla siebie decyzji. Nabyli wiedzę konieczną do prowadzenia zdrowego stylu życia. Tematyka zajęć dotyczyła również sposobów unikania wszelkich zagrożeń, m.in. tj. uzależnienia. Dzieci dowiedziały się jak dbać o zdrowie, jak unikać ryzykownych dla siebie sytuacji tj.: eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie za pomoc w realizacji naszych działań profilaktycznych i liczymy na dalszą współpracę.

Koordynator Programu: Katarzyna Mielewczyk

obz w golubiu 2021

więcej zdjęć

Likwidacja Stowarzyszenia "Rozwiń Skrzydła"

 

 

 

 

 

Niesiemy Betlejemskie Światełko Pokoju 2021

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi.  W tym roku do Polski światło dotarło w niedzielę 12 grudnia. Słowaccy skauci przekazali je harcerzom i harcerkom z ZHP na Łysej Polanie. Po uroczystości w Zakopanem przedstawiciele poszczególnych chorągwi zabrali ogień do swoich regionów. Na Pomorze trafił tego samego dnia drogą powietrzną dzięki lotnikom z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Uroczysty moment przekazania światełka poprzedziło widowisko artystyczne opowiadające w symboliczny sposób walkę dobra ze złem. Zanim jednak światełko zostało odebrane przez harcerzy lokalnej drużyny, harcerki i harcerze z Chorągwi Gdańskiej zebrali się na Długim Targu w Gdańsku, by przekazać symbol braterstwa i nadziei mieszkańcom Pomorza. Po to właśnie światełko, 14 grudnia wyruszyła również 5. drużyna harcerska „Leśni”, aby kolejnego dnia przekazać je lokalnej społeczności podczas roratniej mszy świętej oraz włodarzowi Gminy Somonino, panu Marianowi Kowalewskiemu. 

niesiemy betlejemskie wiateko pokoju

więcej zdjęć

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi.  W tym roku do Polski światło dotarło w niedzielę 12 grudnia. Słowaccy skauci przekazali je harcerzom i harcerkom z ZHP na Łysej Polanie. Po uroczystości w Zakopanem przedstawiciele poszczególnych chorągwi zabrali ogień do swoich regionów. Na Pomorze trafił tego samego dnia drogą powietrzną dzięki lotnikom z Gdyńskiej Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej. Uroczysty moment przekazania światełka poprzedziło widowisko artystyczne opowiadające w symboliczny sposób walkę dobra ze złem. Zanim jednak światełko zostało odebrane przez harcerzy lokalnej drużyny, harcerki i harcerze z Chorągwi Gdańskiej zebrali się na Długim Targu w Gdańsku, by przekazać symbol braterstwa i nadziei mieszkańcom Pomorza. Po to właśnie światełko, 14 grudnia wyruszyła również 5. drużyna harcerska „Leśni”, aby kolejnego dnia przekazać je lokalnej społeczności podczas roratniej mszy świętej oraz włodarzowi Gminy Somonino, panu Marianowi Kowalewskiemu.

Idą święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj

„Idą święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj”- pod tym hasłem uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w okresie przedświątecznym w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Projekt polegał na tworzeniu i wysyłaniu czy darowaniu kartek z życzeniami świątecznymi, które można było wrzucić do szkolnej skrzynki pocztowej, które zostały przekazane następnie adresatom. Do projektu przystąpili także Wolontariusze, którzy wraz z opiekunem odwiedzili z „dobrymi życzeniami” osoby starsze w Domu Seniora w Hopowie. Poprzez udział w tej kampanii chcieliśmy  podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne oraz zachęcić, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe i kultywować tradycje pisania kartek świątecznych.

ida wita 2021

więcej zdjęć

AKCJA WOLONTARIATU - życzenia dla mieszkańców Domu Seniora

Uczniowie ze szkolnego Wolontariatu w Somoninie dołączyli do projektu „ Idą święta, nie o SMS - ie, lecz o kartce pamiętaj”. Wykonali kartki świąteczne w kształcie Anioła i wypisali na nich życzenia na święta Bożego Narodzenia. Dnia 16 grudnia 2021 r. przedstawiciele Wolontariatu: Oliwia Sominka i Aleksander Cierzan wraz z opiekunem udali się do Domu Seniora „Pod Lasem” w Hopowie. Przekazali wszystkim podopiecznym wykonane kartki i złożyli świąteczne życzenia. Tym drobnym gestem wnieśli odrobinę radości w życie mieszkańców Domu Seniora i zostali przez nich bardzo ciepło przyjęci.

yczenia dla mieszkacw domu seniora

więcej zdjęć

Świąteczny turniej piłki nożnej halowej 2021

Z sukcesami zakończyliśmy rozgrywane u nas w szkole Świąteczne turnieje w piłce nożnej halowej. W poniedziałek w kategorii klas VII-VIII. SP Somonino - zajęło II miejsce ponadto najlepszy bramkarzem turnieju uznany został Brajan Anders natomiast królem strzelców został Aleksander Butowski.

Skład zespołu: Aleksander Butowski, Brajan Anders, Piotr Labuda, Maksymilian Bazychowski, Nataniel Zaborowski, Łukasz Kusiak, Aleksander Cierzan, Wiktor Mamelski, Kacper Stencel.

W środę natomiast w kategorii klas IV-VI drużyna SP Somonino I - zajęła I miejsce, a SP Somonino II (złożone głównie z uczniów klas 4 plus dwie dziewczyny z klas 6) - zajęło III miejsce. Najlepszym bramkarzem turnieju uznany został Wiktor Cierzan, natomiast najlepszym zawodnikiem został Jakub Kujawski. GRATULUJEMY.

Składy zespołów:

SP Somonino I: Wiktor Cierzan, Nikodem Baranowski, Klaudiusz Pawelczyk, Jędrzej Miloch, Gracjan Treder, Jakub Sominka, Joachim Gangalewski, Juliusz Bluhm, Ksawery Hinca i Maksymilian Sikora.

SP Somonino II: Antoni Butowski, Eryk Kowalczyk, Jakub Kujawski, Seweryn Sikora, Oskar Szleja, Henryk Formela, Jan Lubecki, Paweł Przychodny, Filip Marszewski oraz Martyna Tryba i Weronika Gogolińska.

witeczny turniej piki halowej 2021

więcej zdjęć

Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Somoninie w indywidualnym tenisie stołowym 2021

W listopadzie i grudniu chętne osoby z klas IV – VIII, wzięły udział w Mistrzostwach Szkoły w tenisie stołowym. Zostali oni podzieleni na cztery kategorie odpowiednio dla chłopców i dziewcząt klas IV-VI i VII-VIII. Po zakończeniu zawodów każdy uczeń otrzymał słodki poczęstunek natomiast pierwsza trójka z każdej kategorii otrzymała medal odpowiedniego koloru do zajętego miejsca. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w danej konkurencji otrzymali też „powołanie” do reprezentowania szkoły na zawodach różnych szczebli.

LAUREACI

DZIEWCZYNY

Kategoria klas IV-VI

1. Weronika Gogolińska, 2. Martyna Tryba, 3. Eliza Biernat, 4. Dominika Zielińska

Kategoria klas VII-VIII

1. Klaudia Lewicka, 2. Marta Konkel, 3. Maja Grota, 4. Nadja Mielewczyk

CHŁOPCY

Kategoria klas IV-VI

1. Jakub Sominka, 2. Juliusz Bluhm, 3. Joachim Gangalewski, 4. Maksymilian Sikora

Kategoria klas VII-VIII

1. Aleksander Butowski, 2. Bartosz Piotrowski, 3. Nikodem Grandzicki, 4. Alan Kosiur

mistrzostwa szkoy w tenisie stoowym


X Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2021

Dnia 7 grudnia 2021r. odbył się w naszej szkole X Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Razem” działającym przy Szkole Podstawowej w Somoninie). Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć Naszych Przyjaciół z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kartuz, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Żukowa, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z Marszewskiej Góry wraz z opiekunem, naszych sąsiadów „zza ściany”, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Somonina, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Rybakach wraz z opiekunem, przedstawicieli Szkoły Podstawowej z Przywidza oraz Gminy Przywidz, przedstawiciela Centrum Pomocy Rodzinie Pana Mariusza Garskiego. Zaszczycili nas również swoją obecnością, Pani Marta Baczyńska, Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Kadr oraz Pani Karolina Szmołda, Kierownik Referatu Promocji, nie zabrakło także przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury z Przywidza. Całą uroczystość uświetnił występ Szkolnego Zespołu Tańca Kaszubskiego „Modre Oczka” pod kierunkiem Pani Ewy Hildebrandt i Pani Danuty Kosowskiej, chór szkolny prowadzony przez panią Martę Szadłowską. Wystąpili również uczniowie klasy pierwszej integracyjnej pod opieką Pani Doroty Kobiela, Pani Katarzyny Przychodnej oraz Pani Magdaleny Drążkiewicz. Na szkolnej scenie wystąpił również zespół tańca nowoczesnego oraz solo zatańczył uczeń klasy siódmej, Adam Ducher. Następnie goście oraz uczniowie wzięli udział w warsztatach plastycznych, wykonując własnoręcznie ozdoby świąteczne. Na zakończenie uroczystości, tradycyjnie, jak co roku wszyscy zasiedliśmy do świątecznego bigosu i słodkości. Nad całością przedsięwzięcia czuwały, Pani Beata Chyła – Kobus, Pani Marta Szadłowska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie, Pani Jolanta Bociańska. Dekoracje przygotowała Pani Barbara Rychert.

midzynarodowy dzie osb niepenosprawmych 2021

więcej zdjęć

Więcej artykułów…

epuapWarunki ubezpieczenia NNW PZU

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz