Menu witryny

Działania profilaktyczne "Chcę być szczęśliwy" cz. II 2023

 

Działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie, w ramach programu „Chcę być szczęśliwy” - część II. Dzięki współpracy Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie od lutego do czerwca 2023 r. realizowany był w Szkole Podstawowej w Somoninie, Program Profilaktyczny „CHCĘ BYĆ SZCZĘŚLIWY” – część II. Niniejszy Program obejmował swoim zakresem tematykę: zdrowia (tj. unikanie wszelkich środków uzależniających szkodliwych dla zdrowia młodego człowieka– w tym: papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych), promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania. Zadaniem Programu było również rozwijanie umiejętności interpersonalnych u młodych ludzi, szczególnie rozwiązywanie konfliktów na drodze dialogu, asertywność, sztuka odmawiania. Wymienione umiejętności mają duże znaczenie w przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy i agresji. Ważnym zadaniem Programu było wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, umożliwienie im korzystania na terenie szkoły z różnego rodzaju form aktywności. Działania profilaktyczne realizowane w ramach Programu „Chcę być szczęśliwy” dawały możliwość uczniom do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz pasji. Uczniowie mogli skorzystać m.in. z takich form aktywności jak:

-Wyjazd do Aquaparku,

-Mistrzostwa Szkoły w Lekkoatletyce,

-Warsztaty z Dietetykiem,

-Warsztaty z Psychologiem,

-Warsztaty w Gospodarstwie Agroturystycznym,

-Zajęcia ruchowe na siłowni,

-Zajęcia taneczne,

-Zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych,

-Wyjazd do teatru,

-Zumba,

-Quiz z nagrodami.

Ogromne podziękowania należą się Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie za pomoc w realizacji działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Somoninie.

dziaania profilaktyczne 2023

więcej zdjęć

epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz