Menu witryny

Informacje ogólne

     W bieżącym roku szkolnym (od października do grudnia 2016 r.), dzięki współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie realizujemy w naszej Szkole Program Profilaktyczny „ALTERNATYWA”.

Program „ALTERNATYWA” jest kontynuacją działań profilaktycznych rozpoczętych w ubiegłych latach. Wcześniej realizowano Programy „ŻYJEMY ZDROWO” oraz „AKTYWNI I ZDROWI”.

W każdym Programie biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz rodzice.

Niniejszy Program obejmuje problematykę związaną z promocją zdrowia, zapobiegania i zwalczania agresji wśród dzieci (słownej i fizycznej). Zadaniem Programu jest: wdrażanie prawidłowych zasad komunikacji interpersonalnej, uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych oraz przeciwdziałanie różnym zagrożeniom społecznym, m.in. tj.: uzależnienia od alkoholu, papierosów, substancji psychoaktywnych, czy Internetu.

W ramach realizacji zadań ww. Programu dzieci uczestniczą w warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych, na których uczą się różnego rodzaju zachowań, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także zdobywały wiedzę i umiejętności koniecznych do prowadzenia zdrowego stylu życia. Tematyka zajęć dotyczy również sposobów unikania wszelkich zagrożeń, m.in. tj. uzależnienia. Dzieci dowiadują się jak dbać o siebie, jak unikać ryzykownych dla siebie sytuacji tj.: eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi.

Ważnym zadaniem Programu jest wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, umożliwienie im korzystania na terenie szkoły     z różnego rodzaju form aktywności, włączanie rodziców do promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci poprzez ich wspólny udział w realizacji zadań Programu.

Jako alternatywa na aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci w szkole systematycznie odbywają się również różnego rodzaju zajęcia edukacyjno – rozwojowe tj. : ZAGRAJMY RAZEM (promujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego – grając w gry planszowe, dla uczniów klas I - III) , MUZYKA JEST DLA NAS (muzykoterapia, nauka gry na różnych instrumentach, relaksacja, tańce integracyjne Klanzy), W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH ( zajęcia  promujące zdrowe odżywianie, sport, aktywny sposób spędzania czasu wolnego - wycieczki rowerowe, zasady bezpieczeństwa, , poznanie walorów Gminy Somonino i okolic, zajęcia połączone z prezentacjami multimedialnymi), ZDROWY I AKTYWNY MALUCH (zajęcia promujące sport, zdrowe odżywianie, aktywny sposób spędzania czasu wolnego – gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia połączone z warsztatami, pogadankami nt. zdrowego stylu życia, uczenie zdrowej rywalizacji, postawy „fair play”, WARSZTATY KULINARNE (zajęcia kulinarne, promujące zdrowego odżywiania, efektywne spędzania czasu wolnego, uczące dzieci samodzielności w przygotowywaniu zdrowych posiłków) oraz KLUB GIER PLANSZOWYCH (zajęcia o charakterze integracyjnym, promujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego - gry planszowe, w tym szachy, warcaby, gry edukacyjne; zajęcia połączone z pogadankami nt. zdrowego stylu życia, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przestrzegania norm społecznych i zasad prawidłowej komunikacji, dla uczniów klas IV – VI ).

Dodatkowo na zakończenie realizacji I edycji Programu 50 uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w wycieczce do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, gdzie obserwując nowe zasoby techniki, sprawdzały swoje wiadomości i umiejętności. Centrum jest niecodzienną pracownią doświadczalną dla małych i dużych odkrywców – amatorów, w którym w sposób namacalny mogą oni na własną rękę przeprowadzić eksperymenty, poznając prawa zachodzące w przyrodzie. Dzieci ciekawie spędziły czas z rówieśnikami i nauczyły się wielu nowych rzeczy o otaczającym nas świecie. Przekonały się również o tym, że zdobywanie wiedzy może być wyzwaniem i ciekawą przygodą.

Nasze pomysły cieszą się aprobatą wśród społeczności szkolnej i uważamy, że stopniowo odnoszą pożądane efekty.

Z naszych obserwacji i doświadczeń wynika, że wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez: sport, aktywność fizyczną, wycieczki rowerowe, warsztaty taneczno – muzyczne, gry planszowe oraz naukę zdrowego gotowania, są najskuteczniejszą formą profilaktyki.

Naszym zdaniem, organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z rówieśnikami „odciąga” dzieci od eksperymentowania z substancjami uzależniającymi oraz od innych negatywnych zachowań. Dzieci mają świadomość zachowań ryzykownych i wiedzą jak ich unikać. Wskazują na to wyniki przeprowadzonych przez nas badań ankietowych. Uważamy, że realizowane do tej pory działania należy kontynuować.

koordynator Programu: Katarzyna Mielewczyk

profilaktyka

więcej zdjęć


epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz