Menu witryny

Program Profilaktyczny „ALTERNATYWA”

Sprawozdanie z zajęć warsztatowych

Sprawozdanie z zajęć warsztatowych realizowanych

w ramach Programu Profilaktycznego „ALTERNATYWA”

czas realizacji: X – XII 2016 r.

Prowadząca zajęcia: Katarzyna Mielewczyk

     W ramach realizacji zadań Programu „ALTERNATYWA” dzieci uczestniczyły m.in.: w warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych, na których uczyły się różnego rodzaju zachowań, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu, a także zdobywały wiedzę i umiejętności koniecznych do prowadzenia zdrowego stylu życia. Tematyka zajęć dotyczyła również sposobów unikania wszelkich zagrożeń, m.in. tj. uzależnienia. Dzieci dowiadywały się jak dbać o siebie, jak unikać ryzykownych dla siebie sytuacji m.in. tj.: eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi.


Zrealizowana tematyka:

Temat: UCZYMY SIĘ ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY – zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji, ćwiczenie umiejętności społecznych. Zajęcia w zespołach klasowych – uczniowie grup 0 i kl. I – VI (po 1 godzinie w danej klasie)

Temat: DBAM O SIEBIE – NIE UZALEŻNIAM SIĘ. zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia w zespołach klasowych – uczniowie klas IV – VI (po 1 godzinie w danej klasie)

Efekty:

● stopniowo wzrasta świadomość dzieci i młodzieży na temat niebezpiecznych dla  

zdrowia substancji,

● wiedzą, że należy unikać ryzykownych zachowań,

● dzieci wiedzą czym jest uzależnienie i co robić, aby go uniknąć,

● rozumieją, że uzależnienie jest chorobą , która wymaga leczenia,

● znają też pojęcie współuzależnienia,

● uczniowie częściej starają się rozwiązywać konflikty na drodze dialogu,

● znają zasady prawidłowej komunikacji.

Łącznie przeprowadzono: 20 godzin zajęć profilaktycznych.

     W zajęciach warsztatowych prowadzonych w zespołach klasowych uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły – ok. 330 uczniów z klas 0 – VI. Dzieci mają świadomość zachowań ryzykownych i wiedzą jak ich unikać. Wskazują na to wyniki przeprowadzonych przez nas badań ankietowych. Uważamy, że realizowane do tej pory działania należy kontynuować.

warsztaty prof

więcej zdjęć


 

Zajęcia profilaktyczne „ZDROWY I AKTYWNY MALUCH”

Zajęcia profilaktyczne „ZDROWY I AKTYWNY MALUCH”

Prowadząca zajęcia: Arleta Ciechanowska

     W październiku 2016 r. w grupie „0” rozpoczęły się zajęcia - „Zdrowy i aktywny Maluch”.  Zajęcia prowadzone  są w ramach Programu „Alternatywa” realizowanego we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie.

     Głównym celem zajęć jest wskazanie uczniom zdrowej i ciekawej formy spędzania wolnego czasu oraz zasad zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. Zajęcia podzielone są na 4 bloki i podsuwać będą dzieciom pomysł i alternatywę na pożyteczne spędzanie wolnego czasu. 

1. ZDROWYM BYĆ – zasady zdrowego odżywiania i aktywnego wypoczynku (zajęcia teoretyczne, pogadanka nt  przeciwdziałania uzależnieniom,  wykonywanie zdrowych kanapek, wędrówki piesze po okolicy itp.)

2. SPORT TO ZDROWIE – zajęcia sportowe, jako alternatywa spędzania wolnego czasu (gry i zabawy, zajęcia taneczne, zajęcia relaksacyjne przy muzyce itp.)

3. WESOŁE ORIGAMI – zajęcia plastyczne pomysłem na nudę (wykonanie prac plastycznych metodą orgiami)

4. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – zajęcia sportowe, połączone gimnastyką korekcyjną. 

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w tej formie zajęć.

zdrowy maluch 1zdrowy maluch 2

 


 

 

 

Zajęcia profilaktyczne „ZAGRAJMY RAZEM”

 Zajęcia profilaktyczne „ZAGRAJMY RAZEM”
dla uczniów klas młodszych

realizacja: październik, listopad, grudzień 2016 r.

Prowadząca zajęcia: Barbara Rychert

     W ramach Programu ALTERNATYWA realizowanego przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie, w Szkole Podstawowej w Somoninie odbywają się zajęcia pod hasłem „ZAGRAJMY RAZEM”. W zajęciach uczestniczy 35 dzieci z klas 1-3. Zajęcia mają na celu wzbudzanie zainteresowania grami planszowymi, jako sposobem na aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, pogłębienie więzi z kolegami, a także propagowanie takiej formy spędzania czasu z rodziną. W czasie spotkań promujemy zdrowy styl życia, dzieci uczestniczą w pogadankach na temat przeciwdziałania uzależnieniom i utrwalają właściwe postawy społeczne. Uczą się współpracy, integrują, nabywają umiejętność kulturalnego wygrywania i honorowego przegrywania.

zagrajmy razem 1zagrajmy razem 2zagrajmy razem 3


 

WARSZTATY KULINARNE

WARSZTATY KULINARNE

realizacja: listopad, grudzień 2016 r.

Prowadząca: Paulina Grudniewska

     W ramach realizacji Programu Profilaktycznego „Alternatywa”, finansowanego ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Szkole Podstawowej w Somoninie prowadzone są zajęcia kulinarne. Zaplanowano je ze względu na duże zainteresowanie wśród dzieci tego typu aktywnością oraz zważając na potrzebę wskazania uczniom alternatywy dla spędzania czasu przed komputerem całymi popołudniami. W niektórych przypadkach obserwuje się również symptomy uzależnienia w tej dziedzinie. Każde zajęcia rozpoczynały się krótką pogadanką na temat wpływu komputera i Internetu na nasze życie. Następnie dzieci uczyły się krok po kroku przygotowywać prosty posiłek, złożony ze zdrowych składników. Przy okazji zwrócono też uwagę na aspekt zdrowego odżywiania. Uczniowie poprzez samodzielną pracę odkryli radość z gotowania, co przenosili również do swoich domów. Kształtowali też w sobie samodzielność, dzięki czemu będą mogli częściej sprawdzać swoje umiejętności w kuchni, w wolnym czasie. Wszystkie potrzebne produkty spożywcze, jak również inne materiały zakupiono dzięki wsparciu finansowemu z Komisji.

     Zajęcia poprzedzone były również pogadankami na temat zdrowego stylu życia oraz sposobów unikania substancji szkodliwych dla zdrowia oraz uzależniających.

warsztaty kulinarne 1warsztaty kulinarne 2


 

Zajęcia profilaktyczne: „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

 Zajęcia profilaktyczne: „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

realizowane w ramach Programu ,, Alternatywa”

Cel: promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień

Działania w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2016r.

Prowadząca zajęcia: Mirosława Flisikowska

     W ramach programu „Alternatywa” uczniowie Szkoły Podstawowej w Somoninie brali udział w wycieczce rowerowej na trasie Somonino – Kiełpino – Kartuzy (ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Dębowe Błota” – Somonino). Wracaliśmy drogami leśnymi od ulicy Zamkowej. Po drodze mieliśmy okazję zapoznać się z pięknymi gatunkami drzew jesiennych lasów kaszubskich (rozpoznawanie gatunków, orientacja na mapie i na GPS – praktyczna nauka). W miesiącu listopadzie odbyły się zajęcia informujące o tym jak należy dbać o rower (konserwacja, przegląd roweru).

     W grudniu uczniowie uczestniczyli w dwóch wyjazdach na lodowisko. W ramach zajęć z uczniami zostały przeprowadzone pogadanki na temat zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom tj.: alkohol, papierosy, narkotyki.

Zostały zrealizowane działania dotyczące:

- propagowania zdrowego stylu życia,

- aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijania własnych zainteresowań.

     Uczniowie klasy VIa na spotkaniach w klasie opracowali koncepcję folderu promującego aktywny wypoczynek pod tytułem: „Trzymaj formę”. Na zajęciach omawialiśmy zasady zdrowego odżywiania (co jest podstawą prawidłowego żywienia, ile powinno się ważyć itp), a także odpowiedzieliśmy sobie na pytanie: Jakie jest znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia? Powtórzyliśmy też zasady BRD i zasady zachowania się w miejscach publicznych. Zachęcanie do aktywności fizycznej jest dobrą formą profilaktyki i uczniowie chętnie w niej uczestniczą.

Opracowała: Mirosława Flisikowska

w zdrowym ciele


Więcej artykułów…

epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz