Menu witryny

Program Profilaktyczny „ALTERNATYWA”

Warsztaty muzyczne „MUZYKA JEST DLA NAS”

Prowadząca: Barbara Gawroń

     Zajęcia muzyczno- taneczne „MUZYKA JEST DLA NAS” w ramach Programu Profilaktycznego ,,Alternatywa” odbywają się w dwóch grupach – I grupa – dzieci starsze z klasy III, II grupa- dzieci młodsze z grupy 0. Są kontynuacją zajęć muzycznych prowadzonych w ubiegłych dwóch latach.

     Celem zajęć   jest kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Staramy się wyrabiać umiejętności współpracy w zespole, efektywnie spędzać czas wolny i uczymy się rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu. Przeprowadzone zostały również pogadanki z dziećmi na temat uzależnień oraz unikania sytuacji ryzykownych. Nasze zajęcia maja na celu kształtowanie aktywności ruchowe z wyeksponowaniem inwencji twórczej dzieci. Staramy się promować zdrowy i aktywny styl życia.

     Z grupą starszą gramy na flecie i na dzwonkach. Grupa młodsza to głównie zajęcia rytmiczne, muzykoterapia i zajęcia relaksacyjne.

Dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach już od kilku lat. Swoje umiejętności prezentują podczas szkolnych uroczystości np. wigilia, Dzień Nauczyciela, Dzień Matki, przegląd talentów.

     Zajęcia maja charakter profilaktyczny i prowadzone są przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie.

muzyka dla nas 1muzyka dla nas 2


 

 

 

„KLUB GIER PLANSZOWYCH”

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-ROZWOJOWE Z UCZNIAMI

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA UCZNIÓW

Z ZAGROŻONYCH ŚRODOWISK REALIZOWANE

W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO „ALTERNATYWA”

PROWADZĄCA: JUSTYNA REGLIŃSKA

     Gry planszowe uczą dzieci i bawią. Dzięki cyfryzacji dzieci są coraz bardziej ciekawe świata i wszystkiego, co z nim  związane. W dzisiejszych czasach przed dorosłymi stoi wielkie wyzwanie połączenia świata analogowego z wirtualnym.

     „Klub gier planszowych” to alternatywa, która pozwoli połączyć te dwa światy. Pomaga dzieciom i młodzieży rozwijać umiejętności miękkie takie jak:

- nawiązywanie relacji społecznych;

- współdziałanie w zespole;

- przestrzeganie określonych reguł (społecznych, obyczajowych);

- wyrażanie emocji;

- konfrontacja z uczuciem przegranej;

- panowanie nad złością, frustracją (które są bardzo ważne dla rozwoju młodego człowieka).

     Gry planszowe w dzisiejszych czasach to nie tylko trywialna rozrywka w wolnym czasie. Młodzi gracze rozwijają dziecięcą sprawność motoryczną, spostrzegawczość, refleks, orientację przestrzenną i pamięć. Pozwalają także kształtować analizę oraz syntezę wzrokową i słuchową. Usprawniają mowę, wzbogacają zasoby językowe, rozwijają myślenie. Wpływają na doskonalenie umiejętności matematycznych i logicznych u dzieci. Rozbudzają zainteresowania.

     Gry planszowe zapewniają dobrą zabawę, umożliwiają odreagowanie szkolnych stresów i pozwalają wczuć się w nieznane dotąd role. Nie tylko bawią, ale w jednakowym stopniu rozwijają wyobraźnię oraz uczą: przewidywania, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za nie. Rozwijają umiejętności społeczne i interpersonalne.

     Gry planszowe są świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu przed lekcjami w towarzystwie rówieśników. Czas ten pogłębia więzi między dziećmi, zachęca do wcześniejszego przyjścia do szkoły, aby przeżyć przygodę. Nie jest to czas spędzony przed komputerem na różnorodnych „strzelankach”. Dzieci tu uczą się pewności siebie i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczą się też przestrzegania norm społecznych i stosowania zasad prawidłowej komunikacji. Dzieci w trakcie zajęć najpierw poznały zasady, jakie będą obowiązywać na zajęciach. Kolejnym etapem były pogadanka na temat efektywnego wykorzystania czasu wolnego.

     W trakcie zajęć dzieci miło spędzają czas przy różnorodnych grach planszowych. Są to m.in. „Blokus”, „Duuuszki w kąpieli”, „Hexx”, „Triple pentago”, „Taboo”, „Twister”, „5 sekund” „Triominos”, „Chromino”, „Farmer”, „Rummikub” i „Bąbelino”.

     W czasie zajęć dzieci uczą się:

-jak radzić sobie w sytuacjach trudnych?

-jak rozwiązywać konflikty w grupie rówieśniczej?

-jak akceptować siebie i jak się zachowywać, aby być akceptowanym przez otoczenie?

-jak cieszyć się z wygranej, aby innych nie urazić?

-jak przyjąć porażkę i zrozumieć, że ona nie dyskwalifikuje człowieka w grupie rówieśniczej?

  Dzięki zajęciom dzieci integrują się, uczą się współdziałania i współodpowiedzialności za podjęte działania. Wśród dzieci rozbudzają się zainteresowania planszowymi grami logicznymi. Co ważne dzieci uczą się radzenia sobie w sytuacjach trudnych; przestrzegania norm społecznych i zasad prawidłowej komunikacji oraz wyrażania emocji. Uczą się też zdrowego stylu życia – uświadamiają sobie korzyści płynące z czasu poświęconego grom planszowym i straty z czasu poświęconego bezsensownym grom komputerowym.

Dzieci zmobilizowały również swoich rodziców do wspólnego spędzania czasu przy grach planszowych, co dało dużo zadowolenia nie tylko dzieciom, ale i ich rodzicom. Rodzice nawet przyszli do szkoły na „Noc Mikołajową”, w której uczestniczyły dzieci, aby razem pograć w gry i dzięki temu też poznać nowe gry i spełnić marzenia świąteczne swych pociech.

planszowe 1


 

NAUKA I PRZYGODA

13 grudnia 2016 r., na zakończenie realizacji I edycji Programu Profilaktycznego „ALTERNATYWA”, 50 uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w wycieczce do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, gdzie obserwując nowe zasoby techniki, sprawdzały swoje wiadomości i umiejętności. Centrum jest niecodzienną pracownią doświadczalną dla małych i dużych odkrywców – amatorów, w którym w sposób namacalny mogą oni na własną rękę przeprowadzić eksperymenty, poznając prawa zachodzące w przyrodzie. Dzieci ciekawie spędziły czas z rówieśnikami i nauczyły się wielu nowych rzeczy o otaczającym nas świecie. Przekonały się również o tym, że zdobywanie wiedzy może być wyzwaniem i ciekawą przygodą.

experyment

więcej zdjęć


Informacje ogólne

     W bieżącym roku szkolnym (od października do grudnia 2016 r.), dzięki współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie realizujemy w naszej Szkole Program Profilaktyczny „ALTERNATYWA”.

Program „ALTERNATYWA” jest kontynuacją działań profilaktycznych rozpoczętych w ubiegłych latach. Wcześniej realizowano Programy „ŻYJEMY ZDROWO” oraz „AKTYWNI I ZDROWI”.

W każdym Programie biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz rodzice.

Niniejszy Program obejmuje problematykę związaną z promocją zdrowia, zapobiegania i zwalczania agresji wśród dzieci (słownej i fizycznej). Zadaniem Programu jest: wdrażanie prawidłowych zasad komunikacji interpersonalnej, uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych oraz przeciwdziałanie różnym zagrożeniom społecznym, m.in. tj.: uzależnienia od alkoholu, papierosów, substancji psychoaktywnych, czy Internetu.

W ramach realizacji zadań ww. Programu dzieci uczestniczą w warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych, na których uczą się różnego rodzaju zachowań, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także zdobywały wiedzę i umiejętności koniecznych do prowadzenia zdrowego stylu życia. Tematyka zajęć dotyczy również sposobów unikania wszelkich zagrożeń, m.in. tj. uzależnienia. Dzieci dowiadują się jak dbać o siebie, jak unikać ryzykownych dla siebie sytuacji tj.: eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi.

Ważnym zadaniem Programu jest wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, umożliwienie im korzystania na terenie szkoły     z różnego rodzaju form aktywności, włączanie rodziców do promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci poprzez ich wspólny udział w realizacji zadań Programu.

Jako alternatywa na aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci w szkole systematycznie odbywają się również różnego rodzaju zajęcia edukacyjno – rozwojowe tj. : ZAGRAJMY RAZEM (promujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego – grając w gry planszowe, dla uczniów klas I - III) , MUZYKA JEST DLA NAS (muzykoterapia, nauka gry na różnych instrumentach, relaksacja, tańce integracyjne Klanzy), W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH ( zajęcia  promujące zdrowe odżywianie, sport, aktywny sposób spędzania czasu wolnego - wycieczki rowerowe, zasady bezpieczeństwa, , poznanie walorów Gminy Somonino i okolic, zajęcia połączone z prezentacjami multimedialnymi), ZDROWY I AKTYWNY MALUCH (zajęcia promujące sport, zdrowe odżywianie, aktywny sposób spędzania czasu wolnego – gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia połączone z warsztatami, pogadankami nt. zdrowego stylu życia, uczenie zdrowej rywalizacji, postawy „fair play”, WARSZTATY KULINARNE (zajęcia kulinarne, promujące zdrowego odżywiania, efektywne spędzania czasu wolnego, uczące dzieci samodzielności w przygotowywaniu zdrowych posiłków) oraz KLUB GIER PLANSZOWYCH (zajęcia o charakterze integracyjnym, promujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego - gry planszowe, w tym szachy, warcaby, gry edukacyjne; zajęcia połączone z pogadankami nt. zdrowego stylu życia, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przestrzegania norm społecznych i zasad prawidłowej komunikacji, dla uczniów klas IV – VI ).

Dodatkowo na zakończenie realizacji I edycji Programu 50 uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w wycieczce do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, gdzie obserwując nowe zasoby techniki, sprawdzały swoje wiadomości i umiejętności. Centrum jest niecodzienną pracownią doświadczalną dla małych i dużych odkrywców – amatorów, w którym w sposób namacalny mogą oni na własną rękę przeprowadzić eksperymenty, poznając prawa zachodzące w przyrodzie. Dzieci ciekawie spędziły czas z rówieśnikami i nauczyły się wielu nowych rzeczy o otaczającym nas świecie. Przekonały się również o tym, że zdobywanie wiedzy może być wyzwaniem i ciekawą przygodą.

Nasze pomysły cieszą się aprobatą wśród społeczności szkolnej i uważamy, że stopniowo odnoszą pożądane efekty.

Z naszych obserwacji i doświadczeń wynika, że wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez: sport, aktywność fizyczną, wycieczki rowerowe, warsztaty taneczno – muzyczne, gry planszowe oraz naukę zdrowego gotowania, są najskuteczniejszą formą profilaktyki.

Naszym zdaniem, organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z rówieśnikami „odciąga” dzieci od eksperymentowania z substancjami uzależniającymi oraz od innych negatywnych zachowań. Dzieci mają świadomość zachowań ryzykownych i wiedzą jak ich unikać. Wskazują na to wyniki przeprowadzonych przez nas badań ankietowych. Uważamy, że realizowane do tej pory działania należy kontynuować.

koordynator Programu: Katarzyna Mielewczyk

profilaktyka

więcej zdjęć


epuapWarunki ubezpieczenia NNW PZU

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz