Menu witryny

Zespoły Przedmiotowo-Problemowe

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWO – PROBLEMOWE

 

1.        Zespół humanistyczny

·        Maria Klinkosz  - przewodniczący

·        Ewa Lisowska  - zastępca

·        Marek Szymański

·        Justyna Reglińska

·        Mirosław Paczoska

·        Anetta Rozwadowska

·        Hanna Wiczling

·        Maciej Szutenberg

 2.        Zespół matematyczno-przyrodniczy

·        Danuta Łatka –przewodn.

·        Mirosława Flisikowska - zastępca

·        Ryszarda Kurek

·        Beata Orlikowska

·        Beata Struczyńska

·        Mirosław Wyszecki

3.        Zespół języków obcych

·        Beata Brylowska- przewodniczący

·        Anita Keller-Dorawa - zastępca

·        Aleksandra Gehrke

·        Magdalena Gojtowska

·        Barbara Rychert

 

 4.        Zespół wychowania fizycznego

 

 ·        Beata Chyła Kobus – przewodn.

 ·        Waldemar Rychert – zastępca

 

5.        Zespół edukacji wczesnoszkolnej

 

 ·        Barbara Rychert - przewodniczący

 ·        Barbara Gawroń  - zastępca

 ·        Danuta Wiczling

 ·        Joanna Szmyt

 ·        Ewa Hildebrandt

 ·        Katarzyna Przychodna

 ·        Hanna Wydrowska

 ·        Sandra Koszałka

 ·        Marek Szymański

 ·        Aleksandra Gehrke

 ·        Magdalena Miotk

 •       Justyna Wojak

 •       Izabela Reglińska

 •       Alicja Lica

 

6.        Zespół ds. wychowania przedszkolnego

 

 ·        Arleta Ciechanowska – przewodn.

 ·        Małgorzata Sominka - zastępca

 ·        Irena Stencel

 ·        Patrycja Fierke

 ·        Magdalena Miotk

 ·        Aleksandra Gehrke

 ·        Natalia Karczyńska

 

7.        Zespół profilaktyczno-wychowawczy

 

 ·        Anetta Rozwadowska - przewodnicz

 ·        Weronika Zaborowska

 ·        Aleksandra Gehrke

 ·        wychowawcy klas IV – VIII

 

w szkole podstawowej w kl. I - III

 ·        Barbara Gawroń - przewodnicz

 ·        Katarzyna Przychodna

 ·        Aleksandra Gehrke

 ·        wychowawcy klas I – III


     8.        Zespół ds. świetlicy

 

 ·        Sandra Koszałka – przew.

 ·        Małgorzata Wesołowska

 ·        pozostali opiekunowie świetlicy

 

 9.    Zespół  bezpieczeństwa i ewakuacji szkoły

 

 ·      Beata Chyła-Kobus – przewodn.

  ·        Waldemar Rychert - zastępca

  ·        Patrycja Fierke

  ·        Weronika Zaborowska

  ·        Justyna Wojak

 

10.    Zespół ds Erasmus+

 

·        Beata Brylowska – przewodnicz.

·        Jolanta Bociańska

·        Mirosław Wyszecki

·        Justyna Reglińska

·        Waldemar Rychert

·        Mirosława Flisikowska

·        Małgorzata Sominka

·        Arleta Ciechanowska

·        Beata Chyła-Kobus

·        Barbara Gawroń

·        Ryszarda Kurek

·        Anita Keller-Dorawa

·        Anetta Rozwadowska

·        Ewa Hildebrandt

·        Danuta Wiczling

·        Maria Klinkosz

•        Barbara Rychert

·         Irena Stencel

11.    Zespół ds. SPE

 

 ·        Katarzyna Przychodna – przewodn.

 ·        Aleksandra Gehrke

 ·        wszyscy wychowawcy klas

 

12.    Zespół ds. promocji zdrowia

 

 ·        Danuta Wiczling - przewodniczący

 ·        Hanna Wiczling

 ·        Joanna Szmyt

 ·        Irena Stencel

 ·        Waldemar Rychert

 ·        Magdalena Lis

 ·        Weronika Zaborowska

 

 13.    Zespół ds. promocji szkoły

 

 ·        Ryszarda Kurek – przewodn.

 ·        Barbara Rychert – kl. I - III

·        Anita Keller-Dorawa – harcerstwo

·        Ryszarda Kurek - stowarzyszenie

·        Ewa Hildebrandt – j. kaszubski

·        Ryszarda Kurek – klasy IV – VIII

·        Natalia Karczyńska – oddz. przedszk

 

 14.    Zespół ds. Statutu i Regulaminów szkoły

 

 ·        Anetta Rozwadowska - przewodniczący

 ·        Justyna Reglińska

 ·        Mirosław Wyszecki

 

 15.    Zespół ds. doskonalenia nauczycieli

 

 ·        Beata Struczyńska - przewodniczący

 ·        Danuta Wiczling

 ·        Patrycja Fierke

 

16.    Zespół ds. ZHP

 

 ·        Anita Keller-Dorawa -przewodniczący

 ·        Małgorzata Sominka

 ·        Joanna Szmyt

 ·        Marek Szymański

 

17.    Zespół ds. współpracy z rodzicami

 

 ·        Mirosława Flisikowska – przewodnicz.

 ·        Barbara Gawroń - zastępca

 ·        Karolina Kowalewska

 ·        Małgorzata Sominka

epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz