Menu witryny

Przedszkole promujące zdrowie

PROGRAM ODDYCHAM NOSEM CAŁY ROK

W minionym tygodniu podczas zajęć logopedycznych w oddziałach przedszkolnych został przeprowadzony scenariusz zajęć z programu Oddycham nosem cały rok, który ma na celu profilaktykę i uświadamianie rodziców, dzieci i nauczycieli w tematyce oddychania nosem. Oddychanie jest fundamentem zdrowia i życia! Od urodzenia jesteśmy zdolni do prawidłowego oddychania torem ustnym. Jeżeli zauważymy, że dziecko nieprawidłowo oddycha (torem ustnym) powinniśmy jak najszybciej podjąć kroki w celu ustalenia przyczyn i wdrożyć odpowiednie działania.

Celem programu Oddycham nosem cały rok jest:

- upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowego toru oddechowego i jego wpływie na zdrowie;

- uświadamianie rodziców i nauczycieli na temat wpływu nieprawidłowego toru oddechowego na zdrowie i funkcjonowanie dziecka;

- rozwijanie u dzieci świadomości własnego ciała i oddechu;

- usprawnianie narządów mowy;

- ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego i oddychania przeponowego;

- wdrażanie zdrowych nawyków u dzieci, w tym umiejętności samodzielnego oczyszczania nosa.

oddycham nosem cay rok 2022

więcej zdjęć

OGÓLNOPOLSKA AKCJA #KOCHAMSŁYSZEĆ 2022

Dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w Ogólnopolskiej akcji uświadamiającej #kocham słyszeć. Podczas zajęć logopedycznych dzieci poznały funkcjonowanie oraz znaczenie zmysłu słuchu. Zostały uwrażliwione na potrzeby osób z wadą słuchu oraz implantami słuchowymi. Zapoznały się z protezami: aparatami oraz implantami słuchowymi.

Logopeda szkolny

Magdalena Miotk

kocham sysze 2022

więcej zdjęć

Gimnastyka korekcyjna w klasach "0"

Środowisko człowieka charakteryzuje bardzo szybkie tempo zmian, które odbija się niekorzystnie na jego organizmie. Człowiek, w swych mechanizmach adaptacyjnych, nie nadąża dostosowywać się do zmian cywilizacyjnych. Wynikiem tego, są różne schorzenia narządu ruchu, wady postawy oraz budowy ciała. W związku z tym w grupach 0 d i 0 e odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, w której uczestniczą dzieci wytypowane na podstawie badań bilansowych. Celem głównym gimnastyki korekcyjnej jest wytworzenie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała przez skorygowane działanie korekcyjno – kompensacyjne, przez różne formy aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej oraz woli systematycznego uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

gimanstyka korekcyjna 2021

więcej zdjęć

0E Gimnastyka małego smyka – zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia sportowe prowadzone są raz w tygodniu w czterech grupach przedszkolnych. Są to zajęcia z przewagą gimnastyki korekcyjnej. Podstawowym celem zajęć jest wszechstronny rozwój fizyczny oraz przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy ciała u dzieci. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka, krążenia, oddychania i trawienia. Właściwe i w odpowiednim czasie podjęte działania korekcyjne zapobiegają powstawaniu, pogłębianiu i utrwalaniu się wady postawy i wynikającym w następstwie tego schorzeniom organizmu.

gimnastyka maego smyka

więcej zdjęć

Zdrowe dni 0E

W naszym przedszkolu cyklicznie organizujemy zdrowe dni i spotkania z ludźmi, którzy dbają o nasze zdrowie. Podczas takich spotkań dzieci dowiadują się dużo ciekawych rzeczy na temat pracy tych osób. Otrzymują wskazówki jak dbać o zdrowie swoje i najbliższych. Dnia 5 marca gościliśmy w naszym przedszkolu Panią Sylwię, która opowiedziała nam o ważnej i bardzo potrzebnej pracy dentysty. Dzieci nauczyły się jak poprawnie dbać o higienę jamy ustnej. Wiedzę tą zabrały do swoich domów i będą ją stosować w praktyce.

przedszkole promujce zdrowie 03.21

więcej zdjęć

Więcej artykułów…

epuapWarunki ubezpieczenia NNW PZU

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz