Menu witryny

Logowanie

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 Przewodnicząca:   Sylwia Szwaba

Zastępca: Maria Mering

Sekretarz: Magdalena Drążkiewicz

Skarbnik: Andrzej Walkusz

OGÓLNE INFORMACJE ROK SZKOLNY 2019/2020

 

OGÓLNE INFORMACJE O PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SOMONINIE ROK SZKOLNY 2019/2020


1.Harmonogram spotkań ogólnych z rodzicami:

 • 2019-09-19 spotkanie z rodzicami
 • 2019-11-21 spotkania indywidualne rodzic, wychowawca i uczeń
 • 2020-02-06 wywiadówka klas 0 – VIII
 • 2020- 03-12 spotkania indywidualne rodzic, wychowawca i uczeń
 • 2020-06-04 wywiadówka klas 0-VIII

Konsultacje rodziców z nauczycielami:

 • 2019-10-24 godz.15.00 – 17.00
 • 2019-12-12 godz.15.00 – 17.00
 • 2020-04-02 godz.15.00 – 17.00
 • 2020-05-07 godz.15.00 – 17.00
 • 2.Kalendarz roku szkolnego:
 • zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczęły się 2 września 2019r., a skończą 26 czerwca 2020r.
 • koniec pierwszego półrocza – 31 stycznia 2020r.
 • zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia 2019r., a skończy się 31 grudnia 2019r.
 • ferie zimowe trwają od 13 stycznia do 26 stycznia 2020r.
 • wiosenna przerwa świąteczna trwa od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020r.
 • egzamin klas ósmych odbędzie się w dniach od 21 kwietnia do 23 kwietnia 2020r.
 • ferie letnie trwają od 27 czerwca od 31 sierpnia 2020r.
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: (w tych dniach na terenie szkoły zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo- wychowawcze).
 • od 21 kwietnia do 23 kwietnia 2020r. Egzamin klas ósmych.
 • od 27 kwietnia do 30 kwietnia 2020r.
 • 12 czerwca 2020r.
 • Rekolekcje wielkopostne:
 • 16 – 18 marca 2020r.
 • 3.W tym roku w Szkole realizujemy:
 • Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny: „ŻYCZLIWOŚĆ PONAD WSZYSTKO”.

CEL GŁÓWNY: Dbanie o prawidłowe relacje interpersonalne oparte na szacunku i życzliwości

do drugiego człowieka.

Cele szczegółowe:

1)Kształtowanie postaw ukierunkowanych na życzliwość, pomoc i wsparcie dla innych.

2)Kształtowanie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej, zachowań empatycznych.

3)Zapobieganie przemocy rówieśniczej w szkole (cyberprzemoc, wykluczenie, presja grupy, mobing).

4)Kształtowanie prawidłowych postaw wobec środków uzależniających (papierosy, e-papierosy, tabaka, alkohol, narkotyki, substancje psychoaktywne).

5)Profilaktyka uzależnień, takich jak: fonoholizm, komputer, Internet, portale społecznościowe.

6)Kształtowanie prawidłowych postaw wobec negatywnych, antyspołecznych zachowań.

7)Poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji związanych z przemocą, w tym szczególnie cyberprzemocą.

8)Promowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.

9)Dążenie do pełnej integracji w grupie rówieśniczej i zapobieganie zjawisku odrzucenia i izolacji.

10)Uczenie rozwiązywania konfliktów rówieśniczych na drodze mediacji.

Finanse:

Ubezpieczenie uczniów w PZU na rok szkolny 2019/2020 wynosi 38 zł.

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać u wychowawcy lub

na konto Rady Rodziców SP Somonino 20 8309 0000 0080 3594 3000 0010.

Koszt na cały rok szkolny zostanie ustalony po wyborach nowego Zarządu Rady Rodziców.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.spsomonino.pl

 

Plan współpracy z rodzicami ,,Otwarty dialog, przyjazne współdziałanie”

pobierz

Warunki ubezpieczenia NNW PZU

skslogo

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz