Menu witryny

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 Przewodnicząca:   Sylwia Szwaba

Zastępca: Maria Mering

Sekretarz: Magdalena Drążkiewicz

Skarbnik: Tomasz Pałubiak

OGÓLNE INFORMACJE ROK SZKOLNY 2020/2021

 

OGÓLNE INFORMACJE O PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SOMONINIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1.Harmonogram spotkań ogólnych z rodzicami:

  • 2020-11-19 spotkania indywidualne rodzic, wychowawca i uczeń
  • 2021-01-28 wywiadówka klas 0 – VIII
  • 2021- 03-11 spotkania indywidualne rodzic, wychowawca i uczeń
  • 2021-05-13 spotkania indywidualne rodzic, wychowawca i uczeń

Konsultacje rodziców z nauczycielami:

  • 2020-10-22 godz.15.00 – 17.00
  • 2020-12-10 godz.15.00 – 17.00
  • 2021-04-08 godz.15.00 – 17.00

2.Kalendarz roku szkolnego:

zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczęły się 1 września 2020r., a skończą 25 czerwca 2021r.

koniec pierwszego półrocza – 29 stycznia 2021r.

zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia 2020r., a skończy się 31 grudnia 2020r.

ferie zimowe trwają od 1 lutego do 14 lutego 2021r.

wiosenna przerwa świąteczna trwa od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021r.

egzamin klas ósmych odbędzie się w dniach od 25 maja do 27 maja 2021r.

ferie letnie trwają od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: (w tych dniach na terenie szkoły zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo- wychowawcze).

14 października 2020r. – Dzień Edukacji Narodowej

2 listopada 2020r.

4, 5, 6 maja 2021r.

od 25 maja do 27 maja 2021r. Egzamin klas ósmych.

4 czerwca 2021r.

Rekolekcje wielkopostne:

8 – 10 marca 2021r.

3.W tym roku w Szkole realizujemy:

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny: „JESTEM ODPOWIEDZIALNY”.

CEL GŁÓWNY: Rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności za własne decyzje i wybory oraz

bezpieczeństwo swoje i innych.

Cele szczegółowe:

1) Kształtowanie postaw ukierunkowanych na odpowiedzialność, samodzielność.

2) Uświadomienie potrzeby przestrzegania bieżących reguł i obowiązujących zaleceń i zasad ( w tym: wytycznych GIS, Ministerstwa Zdrowia, rekomendacji PSSE oraz Ministerstwa Edukacji) dyktowanych poczuciem odpowiedzialności a nie strachem.

3) Uświadamianie potrzeby działań na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ograniczania zmian klimatycznych.

4) Kształtowanie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej, zachowań empatycznych, życzliwości i szacunku.

5) Zapobieganie przemocy rówieśniczej w szkole (cyberprzemoc, wykluczenie, presja grupy, mobing).

6) Kształtowanie prawidłowych postaw wobec środków uzależniających (papierosy, e-papierosy, tabaka, alkohol, narkotyki, substancje psychoaktywne).

7) Profilaktyka uzależnień, takich jak: fonoholizm, komputer, Internet, portale społecznościowe.

8) Kształtowanie prawidłowych postaw wobec negatywnych, antyspołecznych zachowań.

9) Poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji związanych z przemocą, w tym szczególnie cyberprzemocą.

10) Promowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.

11) Dążenie do pełnej integracji w grupie rówieśniczej i zapobieganie zjawisku odrzucenia i izolacji.

12) Uczenie rozwiązywania konfliktów rówieśniczych na drodze mediacji.

13) Promowanie zdrowia. Wdrażanie do zdrowego stylu życia oraz efektywnego spędzania czasu wolnego.

14) Poszerzenie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień oraz negatywnych zjawisk społecznych w celu zapobiegania, bądź wczesnego rozpoznania problemu.

15) Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.


4.PLANOWANE NA TERENIE SZKOŁY UROCZYSTOŚCI:

ZIELONA GODZINA WYCHOWAWCZA Z NAWIĄZANIEM DO AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

DZIEŃ CHŁOPAKA

ZDROWE DNI W SZKOLE – AKCJE W KLASACH

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

WSPOMNIENIE O JANIE PAWLE II

OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

MIĘDZYNARODOWY i OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

PROJEKT EKOLOGICZNY „STOP! SMOG! EKODETEKTYWI DZIAŁAJA Z ENERGIĄ”

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCJA CHARYTATYWNA ODROBINA POD CHOINĘ

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SZKOLNE „MIKOŁAJKI"

AKCJA CHARYTATYWNA – POMAGAMY ZWIERZĘTOM ZE SCHRONISKA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

DZIEŃ JEDNOŚCI KASZUBÓW

SZKOLNY DZIEŃ PROTESTU PRZECIW PRZEMOCY I AGRESJI

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POEZJI

WIOSNA W POEZJI

MISTERIUM PASCHALNE

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

DZIEŃ ZIEMI

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

DZIEŃ PATRIOTYZMU „KOCHAM CIĘ POLSKO”

DZIEŃ MATKI

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ PATRONA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO; ŚWIĘTO SZKOŁY

Działania w ramach Programu ERASMUS+

„WEŹ SWÓJ PLECAK I CHODŹ ZE MNĄ”

Działania w ramach Programu ERASMUS+

„ZMIENIAJ SIĘ POPRZEZ RUCH”

Działania w ramach SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE


5.REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH:

Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest dbać stan użytkowy książek. Należy książki obłożyć i zwrócić szkole w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego użytkowania. Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania, przecinania oraz innych czynności które mogą powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.spsomonino.pl

 

Plan współpracy z rodzicami

pobierz

epuapWarunki ubezpieczenia NNW PZU

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz