Menu witryny

Logowanie

Działania związane z Patronem

Szkolny Konkurs Wiedzy o Kardynale Wyszyńskim 2018

Dnia 30 maja 2018r. w szkole Podstawowej w Somoninie odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie szkoły Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Konkurs poprzedziły klasowe eliminacje. Z każdej klasy do etapu szkolnego przeszły trzy osoby z najwyższą punktacją. W zmaganiach konkursowych spotkało się 20 uczestników z klas V-VII. Uczniowie musieli popisać się wiedzą o Patronie swojej szkoły. Wyniki konkursu są następujące:

I miejsce: Nikola Woźniak - klasa VII B

II miejsce: Izabela Cymerman klasa VII B

III miejsce: Anna Formela- klasa VII B

Konkurs przygotowali i przeprowadzili Elżbieta Mateja i Marek Szymański

szkolny konkurs wiedzy o kardynale wyszyskim 2018

więcej zdjęć

Prymas z Komańczy

 W dniu 23 marca 2018 roku, w szkole Podstawowej w Somoninie uczennice z klasy VII B przedstawiły inscenizację pt.: ,,Prymas w Komańczy”. Przedstawienie miało za zadanie przybliżyć uczniom szkoły podstawowej osobę Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona szkoły.

Ostatnim miejscem internowania ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego była Komańcza – klasztor Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Inscenizacja dotyczyła wybranych zdarzeń z życia Księdza Prymasa w latach 1955/56. W prezentowanej inscenizacji uczennice wcieliły się w postacie: ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, gości z Urzędu Bezpieczeństwa, siostry zakonne. Całość przedstawienia prowadził narrator, który wprowadzał uczniów w najważniejsze wydarzenia z życia Prymasa w Komańczy. Inscenizacja była ubogacona prezentacją multimedialną, którą uczniowie obejrzeli z zainteresowaniem. Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie mieli kolejną szansę przybliżenia sobie postaci wielkiego Polaka – Patrona szkoły.

20180323 125934 300x225


więcej zdjęć

Działania wokół Patrona

W styczniu 2018r przeprowadzono we wszystkich klasach IV-VII szkoły podstawowej lekcje na temat Patrona szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczniowie zapoznali się z życiorysem Sługi Bożego, który umieszczony był w tygodniku katolickim „ Niedziela”. Pracowali z artykułem Pt. „Jego imię noszą ulice, szkoły, ale czy także nasze serca?” Poznali też ciekawe wiadomości na podstawie książki Stefana Wyszyńskiego pt. „ Zapiski więzienne”. Młodzież dowiedziała się na temat życia, pracy, internowania Kardynała, sposobu postępowania z najważniejszą osobą duchowną w Polsce. Postać Patrona naszej szkoły budzi ogromny podziw i wdzięczność za głoszoną prawdę, postawę oraz przeciwstawienie się ówczesnej władzy w naszym kraju. Uczniowie wszystkich klas zapoznali się również z filmem fabularnym Teresy Kolarczyk pt. „Prymas- Trzy lata z tysiąca”. Efektem pracy z Patronem były gazetki ścienne, które zostały wyeksponowane w klasach, w których odbywają się lekcje religii oraz na szkolnych korytarzach.

dziaania patron

więcej zdjęć

Szkolny Konkurs Plastyczny o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

Dnia 23 lutego 2018r w Szkole Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie podsumowano konkurs plastyczny na wykonanie plakatu o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Do konkursu zaproszono klasy IV- VII, każdy uczeń mógł wykonać jedną pracę plastyczną formatu A3 techniką dowolną. Do konkursu zgłoszono 125 prac, które zaprezentowano na wystawie, na szkolnym korytarzu.

Komisja w składzie:
1.p. Elżbieta Mateja- nauczyciel religii
2.p. Hanna Wiczling- nauczyciel bibliotekarz
3.
p. Marek Szymański- nauczyciel religii
wyłoniła laureatów w poszczególnych klasach.
Dnia 23 lutego 2018r ogłoszono wyniki, wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy
I miejsce- w klasie IV A- Marta Konkel
I miejsce- w klasie IV B- Oliwia Sominka
I miejsce- w klasie V A- Zuzanna Wiśniewska
I miejsce w klasie V B- Zofia Stankowska
I miejsce w klasie VI A- Nikodem Grosz
I miejsce w klasie VI B- Paulina Czerwińska
I miejsce w klasie VII A- Aleksandra Pawlicka
I miejsce w klasie VII B- Agata Konkel 
Organizatorzy konkursu:
Elżbieta Mateja
Marek Szymański

konkurs kard 2018

więcej zdjęć

Działanie związane z Patronem Szkoły Kardynałem Stefanem Wyszyńskim

 wyszynski

KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

     I Etap konkursu zaczyna się w połowie stycznia. Uczniowie zapoznają się z życiorysem Patrona, zapisują do zeszytu notatkę, oglądają filmy, samodzielnie przygotowują prezentacje, które przedstawiają na forum klasy. Przygotowują albumy tematyczne.

     II Test Wiedzy o Patronie. Na przełomie lutego/ marca wszyscy uczniowie klas IV-VI piszą test wiedzy o Patronie, z którego wyłonieni są uczniowie, którzy uzyskają najlepszy wynik klasowy. Kwalifikują się oni do następnego etapu Konkursu.

     III Etap szkolny. Na przełomie kwietnia/ maja wytypowani uczniowie z etapu I biorą udział w Konkursie Szkolnym Wiedzy o Patronie Szkoły - uczniowie piszą test. Laureaci otrzymują nagrody i przechodzą do kolejnego etapu.

     IV Podczas Święta Szkoły odbywa się Turniej Wiedzy o Patronie Szkoły, przystępują do niego laureaci etapu szkolnego. Każdy z uczniów ma do wykonania kilka zadań. Są to krzyżówki, rebusy, układanki, itp. Na tym etapie wszyscy uczniowie uzyskują nagrody.

     Równolegle odbywa się Plastyczny Konkurs o Patronie Szkoły, w którym biorą udział uczniowie klas 0-III. Tytuł pracy: Dlaczego Kardynał Stefan Wyszyński jest Patronem naszej Szkoły? Do pracy plastycznej przygotowuje się dzieci poprzez przedstawienie postaci, są to krótkie opowiadania, filmy, oglądanie albumów z lat poprzednich, prezentacje wykonane przez uczniów z klas starszych. Najciekawsze i najestetyczniejsze prace są nagrodzone.

Ewa Jagodzińska

 skslogo

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz