Menu witryny

Logowanie

„Jesteśmy Ekopozytywni"

Sprzątanie świata

  Sprzątanie świata – Polska 2016

16-18 września

Dwudziesta trzecia edycja akcji Sprzątanie świata - Polska

przebiega pod hasłem:

„Podaj dalej... drugie życie odpadów"

Głównym przesłaniem akcji jest:

-promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,

-unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,

-uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!

Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!

Przez cały rok szkolny na zajęciach przyrodniczych prowadzone będą działania proekologiczne, gdzie będziemy zajmowali się wyżej opisanymi zagadnieniami, a 16 września 2016r. rozpoczęliśmy naszą akcję od sprzątania pobliskiego terenu.

Apelujemy do mieszkańców Somonina i okolic o wyrzucanie śmieci do koszy. Szanujmy nasze piękne kaszubskie lasy i niespotykane polodowcowe tereny Kaszub.

Ekodetektywi wraz z opiekunem p. Mirką Flisikowską

sprzatanie swiata 6a


"CO₂ - wróg numer jeden każdego z nas!"

PROJEKT EKODETEKTYWÓW

"CO₂ - wróg numer jeden każdego z nas!"

     W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do organizacji powiatowych spotkań szkolnych ekodetektywów pod hasłem: "CO₂ - wróg numer jeden każdego z nas!", który realizowany jest poprzez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, działające przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie. Głównymi koordynatorami projektu są pani Ewa Jelińska oraz pani Mirosława Flisikowska.

     Głównym celem projektu jest edukacja uczniów w zakresie ograniczania emisji CO₂, zaangażowanie ich w działania proekologiczne i zachęcenie do podejmowania własnych inicjatyw redukcji emisji CO₂ w szkole jak i w domu. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Powiatu Kartuskiego. Na początku listopada w Szkole Podstawowej w Somoninie w ramach Międzyszkolnego Dnia Ekologicznego, odbędzie się quiz sprawdzający wiedzę ekologiczną, prelekcja "Odnawialne źródła energii",a także liczne gry i zabawy ekologiczne, dzięki którym uczniowie poznają się nawzajem i wspólnie pogłębią wiedzę na temat redukcji emisji CO₂ .W ramach podziękowania za przyjazd do Somonina nasi uczniowie przygotują ekologiczny poczęstunek z mnóstwem warzyw i owoców. Przy okazji zostaną wręczone nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników. Międzyszkolny Dzień Ekologiczny to jeszcze nie koniec projektu, wręcz przeciwnie, punkt wyjścia do konkretnych działań na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. Uczestniczący w nim uczniowie opracują wspólny plan działań i zobowiążą się do jego realizacji. Głównym zadaniem kolejnego etapu projektu będzie praktyczne poznanie przez uczniów odnawialnych źródeł energii. Uczniowie odwiedzą firmę zajmującą się technologią odnawialnych źródeł energii i przygotują na jej temat sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej albo fotoreportażu. W sprawozdaniu powinny się znaleźć następujące elementy:

-lokalizacja instalacji (miejscowość),

-rodzaj wykorzystanego źródła energii,

-opis instalacji (parametry techniczne, przeznaczenie, położenie itp.),

-dokumentacja fotograficzna.

     Uczniowie uczestniczący w niniejszym projekcie przygotują na swoim terenie ekologiczną akcję "Oddychajmy świeżym powietrzem", na którą będą się składać działania edukacyjne według pomysłów, które opracujemy na wspólnym spotkaniu w Somoninie.

     Uwieńczeniem projektu będzie wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami (wymiana drogą mailową, internetową), gdzie zostaną wykonane sprawozdania z wizyty w firmach i z przeprowadzonych akcji edukacyjnych, a także zostanie zaplanowana dalsza współpraca międzyszkolna. Każda szkoła zapozna się z pomysłami szkół biorących udział w projekcie. Głównym punktem dalszej współpracy będzie przygotowanie Dnia Rowerzysty (maj), który wpisuje się w temat niniejszego projektu. Rower zamiast samochodu to jedna z najważniejszych metod ograniczenia emisji CO₂.

     Jesteśmy przekonani, że ten projekt pokaże, jak można w nowoczesny sposób edukować uczniów i lokalne społeczności w zakresie ograniczania emisji CO₂, mobilizując ich do zaangażowania w działania proekologiczne i podejmowania własnych inicjatyw redukcji emisji CO₂ w szkole jak i w domu.

Opracowała: Mirosława Flisikowska

detektyw-ruchomy-obrazek-0016


 

 

LEKCJE PRZYRODY W TERENIE

     Wiedza na temat otaczającego nas świata jest najlepiej przyswajana podczas zajęć terenowych. Żadna książka nie opowie tego, co można zobaczyć na własne oczy. Aktywna praca dzieci w terenie pozwala na bezpośredni kontakt z pięknem przyrody. Dzięki temu młodzi ludzie rozwijają w sobie postać „przyjaciela natury”. Dlatego bardzo cieszymy się, że nasza szkoła uczestniczyła w wiosennych warsztatach przyrodniczych na ścieżce edukacyjnej w Mojuszu. Warsztaty zostały przeprowadzone przez pracowników Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Mając za przewodnika panią Joannę Kuśnierz dzieci poznawały tajemnice flory i fauny. Mogły przyjrzeć się życiu żuka gnojowego, a także oleicy krówki. Zapoznawanie dzieci z historią i ekosystemem terenu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest szczególnie ważne. Zdobywanie nowych doświadczeń związanych z otaczającą rzeczywistością na pewno wpłynie korzystnie na przyszłość tych młodych ludzi. Bardzo dziękujemy za zaproszenie na niezastąpione lekcje przyrody w terenie.

Nauczyciel przyrody – Mirosława Flisikowska

lekcja przyrody


 

EKODETEKTYWI OGŁASZAJĄ……

     Miło nam poinformować, że konkurs na najczystszą klasę wygrali uczniowie VA uzyskując łącznie 25 punktów. Serdecznie gratulujemy!

ekodetektywioglaszaja


 

„Jesteśmy Ekopozytywni – Ekopozytywni odkrywają Kaszuby”

 „Jesteśmy Ekopozytywni – Ekopozytywni odkrywają Kaszuby”

     W roku szkolnym 2015/2016 po raz drugi przystąpiliśmy do organizacji powiatowych spotkań z ekologią pod hasłem: „Jesteśmy Ekopozytywni – Ekopozytywni odkrywają Kaszuby”, który realizowany jest poprzez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, działające przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie. Głównymi koordynatorami projektu są pani Ewa Jelińska oraz pani Mirosława Flisikowska.

     Nasza Gmina, Somonino, położona jest na Pojezierzu Kaszubskim, które pod względem przyrodniczym i krajobrazowym należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce. Dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, sieci jezior rynnowych otoczonych lasami, czystym rzekom i bogactwem gatunków roślin i zwierząt tereny Somonina i całego Powiatu Kartuskiego nazywane są od dawna "Szwajcarią Kaszubską". To zobowiązuje mieszkańców Kaszub do wzięcia odpowiedzialności za piękno i czystość tego wyjątkowego środowiska naturalnego. Wyrabianie w społeczeństwie lokalnym postawy odpowiedzialności za środowisko, w jakim się żyje, należy do jednych z głównych zadań szkoły. Podjęliśmy się tego wyzwania w ramach niniejszego projektu. Głównym celem tego projektu jest promocja walorów przyrodniczo-krajoznawczych Kaszub wśród uczniów szkół podstawowych Powiatu Kaszubskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyrobienie w nich postawy odpowiedzialności za „Szwajcarię Kaszubską", w której mieszkają.

     W Szkole Podstawowej w Somoninie odbył się Meeting Międzyszkolny „Dbaj o swoją Szwajcarię Kaszubską!”, na którym zaprezentowano opisy walorów przyrodniczo-krajobrazowych poszczególnych Gmin Powiatu Kartuskiego. Przedstawili je uczniowie szkół, które pozytywnie odpowiedziały na nasze zaproszenie. Prace opublikowano w formie albumu „Moja Szwajcaria Kaszubska”. Program spotkania obejmował też prelekcję na temat historii, kultury i walorów przyrodniczo- krajobrazowych Kaszub wygłoszoną przez pana Piotra Kowalewskiego, a także liczne konkursy, gry i quizy ekologiczne, dzięki którym uczniowie poznawali się nawzajem i wspólnie pogłębiali wiedzę na temat „Szwajcarii Kaszubskiej”. W ramach podziękowania za przyjazd do Somonina nasi uczniowie przygotowali coś dla ducha (inscenizację w języku kaszubskim pt: „Diobelszcze Zelesko” wg bajki J. Sampy) i dla ciała ( „zdrowy” poczęstunek z kanapkami bogatymi w witaminy). Przy okazji wręczono atrakcyjne nagrody za najlepszy opis walorów przyrodniczo-krajobrazowych własnej Gminy i za zwycięstwa w poszczególnych konkursach i quizach.

     Świadomość piękna i bogactwa naturalnego „Szwajcarii Kaszubskiej” to jedno, a odpowiedzialność za nią to drugie. Dlatego w ramach niniejszego projektu kontynuowaliśmy szkolenie na ekodetektywów, które rozpoczęliśmy w poprzednim roku szkolnym. Uczniowie tym razem wzięli udział w drugim etapie szkolenia, w czasie którego uzyskali tytuł „Ekodetektyw Szwajcarii Kaszubskiej”. Celem tego szkolenia było pogłębienie wiedzy na temat środowiska naturalnego Kaszub z uwzględnieniem specyficznych wyzwań ekologicznych związanych z tym terenem. Dodatkową atrakcją szkolenia były godzinne zajęcia jogi, promujące zdrowy i ekologiczny tryb życia.

     Jesteśmy przekonani, że nasz projekt pokaże, jak można w nowoczesny sposób i na tak szeroką skalę (zarówno pod względem bogactwa programu jak i zasięgu terytorialnego) promować „Szwajcarię Kaszubską”.

 mprojekteko


 


skslogo

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz