Menu witryny

Epuap

 

 Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) pragniemy poinformować, że SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SOMONINIE uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, działającą w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:  /SP_Somonino/SkrytkaESP.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia. W celu dostarczenia do SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SOMONINIE dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem http://epuap.gov.pl 
Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej naszej szkoły.

               Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

Wybrać – KATALOG SPRAW - PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO – ZAŁATW SPRAWĘ – w polu - WYBIERZ URZĄD LUB INSTYTUCJĘ, DO KTÓREJ SKŁADASZ PISMO należy wpisać SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SOMONINIE (83-314 SOMONINO, WOJ. POMORSKIE)

Wybrać i wypełnić rodzaj, tytuł, treść listu i wysłać list

Wymagania dla dokumentów elektronicznych:

  • Rozmiar wszystkich załączników: maksimum 150 MB.
  • Rozszerzenie: .7z, .avi, .CAdES, .css, .csv, .dgn, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .geotiff, .gif, .gml, .gz, .gzip, .html, .jp2, .jpeg, .jpg, .m4a, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpeg4, .mpg, .odp, .ods, .odt, .ogg, .ogv, .ott, .PAdES, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .rng, .rtf, .svg, .tar, .tif, .tiff, .tls, .txt, .wav, .XAdES, .xhtml, .xls, .xlsx, .xml, .XMLenc, .XMLsig, .xps, .xsd, .xsl, .xslt, .zip
  • Pliki zawierające sz kodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane;
  • Sprawy załatwianetrybie postępowania administracyjnego wymagają podania imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpis
  • Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP

 

Dokumentacja

1.   Rekrutacja

2.  Programy i podręczniki

3.  Plan pracy Szkoły Podstawowej

4.  Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej

5.  Statut

6.  Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

8.  Kalendarz roku szkolnego

9.  Komisje

10. Zespoły przedmiotowo-problemowe

11. Regulamin Rady Pedagogicznej

12. Misja i wizja szkoły

13. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych  - RODO

Certyfikat ISO

Ustanawiając System Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2009 zamierzamy osiągnąć systematyczne doskonalenie skuteczności naszej pracy. Dyrektor SP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Somoninie wdrażając zasady jakości określone w normie ISO 9001: 2009, deklaruje stałą troskę o doskonalenie pracy szkoły, którą kieruje.

epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz