Menu witryny

ŻYJEMY ZDROWO

PROFILAKTYKA W SZKOLE

     Od października do grudnia 2015r., dzięki   współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie realizowaliśmy w naszej Szkole Program Profilaktyczny „ŻYJEMY ZDROWO” - część I.
     W ramach realizacji zadań ww. Programu dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych i psychoedukacyjnych, na których uczyły się radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach, a także życia w zgodzie poprzez rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu. Tematyka zajęć dotyczyła przeciwdziałania przemocy i agresji, omówiono również problem cyberprzemocy. Korzystano z materiałów „PRZEMOC BOLI”. Nasze działania skupiliśmy także na promocji zdrowego stylu życia. Działania te miały na celu zachęcanie dzieci i rodziców do aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, rozwijania zainteresowań i unikania wszelkich uzależnień tj. papierosy, alkohol, czy narkotyki m.in. dopalacze.

     Ważnym zadaniem Programu było wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, umożliwienie im korzystania z różnego rodzaju form aktywności, organizowanych przez szkołę, włączanie rodziców do promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci poprzez ich wspólny udział w realizacji zadań Programu. Systematycznie odbywały się również różnego rodzaju zajęcia edukacyjno – rozwojowe tj.: ZAGRAJMY RAZEM (promujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego – grając w gry planszowe) oraz MUZYKA JEST DLA NAS (muzykoterapia, nauka gry na różnych instrumentach, relaksacja, tańce integracyjne Klanzy), W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH (zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, wycieczki rowerowe, wyjazdy na lodowisko), ZAJĘCIA SPORTOWE – POŻYTECZNE   I ZDROWE! (zajęcia promujące sport, zdrowe odżywianie, aktywny sposób spędzania czasu wolnego – gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia połączone z warsztatami, pogadankami nt. zdrowego stylu życia, uczenie zdrowej rywalizacji, postawy „fair play”, TEATR NA LEPSZY START (zajęcia o charakterze integracyjnym, terapeutycznym, psychoedukacyjnym, promujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego - zabawa w teatr; zajęcia połączone z pogadankami nt. zdrowego stylu życia, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozładowywania złości, przestrzegania norm społecznych i zasad prawidłowej komunikacji).

mprofilaktykawszkole1

mprofilaktykawszkole2

mprofilaktykawszkole3

mprofilaktykawszkole4Zobacz więcej zdjęć

     Mamy nadzieję, że od marca będziemy mogli kontynuować nasze działania, realizując nowe pomysły w II części Programu „ŻYJEMY ZDROWO”.

                                         Katarzyna Mielewczyk


epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz