Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

     W roku szkolnym 2015/2016 kolejny raz przystąpiliśmy do organizacji „Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”, który realizowany jest poprzez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, działające przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie. Głównymi koordynatorami projektu są pani Ewa Jelińska oraz pani Beata Chyła – Kobus.

Zakładane cele realizacji oraz sposób ich realizacji:

-uczenie się tolerancji i praw osób niepełnosprawnych,

-propagowanie idei integracji,

-łamanie barier i uprzedzeń,

-umiejętność akceptowania różnorodności wśród ludzi,

-stworzenie okazji do okazywania empatii w kontaktach z innymi,

-stymulowanie do kreatywności poprzez ekspresję muzyczną i plastyczną,

-rozwijanie wyobraźni twórczej,

-uwrażliwienie na piękno muzyki.

     W tym roku po raz siódmy byliśmy organizatorami tak dużej imprezy , w której uczestniczyły zarówno osoby niepełnosprawne jak i uczniowie szkoły podstawowej. Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć Naszych Przyjaciół z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kartuz, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Żukowa, Warsztaty terapii zajęciowej „Tratwa”z Gdańska oraz naszych sąsiadów „za ściany”, Warsztaty terapii zajęciowej z Somonina.

     Uczniowie klasy IVA i B przygotowali przedstawienie teatralne pt. „Bajek nie ma…”. Odbyły się również warsztaty plastyczne, każda grupa miała do opracowania i namalowania symbol świąteczny. Ideą tych warsztatów jest możliwość wspólnej pracy, poznania i zrozumienia osób o zróżnicowanych możliwościach psychoruchowych. Na zakończenie odbyło się wręczenie pamiątkowych nagród oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy.

mmdzon1