Dzień w XVI-wiecznej Polsce

Kolejny rok działań w ramach realizacji projektu Erasmus+ „Your History Is Our History” rozpoczął się w naszej szkole prezentacją Polski z czasu XVI wieku. Nie bez podstaw okres ten nazwano Złoty Wiekiem. Był to czas rozkwitu Polski w dziedzinie architektury, literatury czy ogólnie pojętej nauki. To z XVI w. pochodzą takie nazwiska jak: Mikołaj Kopernik, Mikołaj Rej czy Jan Kochanowski. Nasz kraj, połączony w owym czasie z Litwą unią realną był jedną z europejskich potęg. Dlatego też, był to temat wdzięczny do zaprezentowania dla uczniów, którzy przedstawili polski styl renesansowy w architekturze, rozwój Gdańska-jednego z ważniejszych w owym czasie portów w Europie czy też sylwetki słynnych malarzy i innych postaci renesansowego humanizmu i reformacji. 

xvi-wieczna polska

więcej zdjęć