Quiz Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych 2022

W kwietniu odbył się quiz, sprawdzający wiedzę o krajach niemieckojęzycznych. Chętni uczniowie klas 7 samodzielnie opracowali odpowiedzi na 100 pytań, dotyczących Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Liechtensteinu, następnie rozwiązali test, który wyłonił zwycięzców: Dustina Frątczaka, Maję Kedrowską, Agnieszkę Arendt, Wiktorię oraz Nicolę Grota. Uczniowie otrzymali oprócz słodkości nagrody rzeczowe ufundowane przez wydawnictwo Lektor Klett oraz Konsula Generalnego Republiki Niemiec w Gdańsku.

quiz wiedzy o krajach niemieckojzycznych