Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego 2021

W dniach 4, 7 i 11 października w naszej szkole przeprowadzane zostały zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego. Uczestniczyli w nich uczniowie klas siódmych i ósmych. Warsztaty zostały przeprowadzone przez przedstawiciela Urzędu Pracy p. Iwonę Graś. Celem spotkań z młodzieżą było zapoznanie z czynnikami, które mają im pomóc w trafnym wyborze szkoły ponadpodstawowej i dalszej karierze zawodowej. Uczniowie przeprowadzali testy z zakresu swoich zainteresowań, cech osobowości, a także predyspozycji zawodowych. Przybliżono im również aktualną sytuację na rynku pracy.

warsztaty z doradztwa 2021

więcej zdjęć