Uczniowie klasy III c grają w szachy

W roku szkolnym 2020/2021 dziewięcioro uczniów z kl. 3 C uczęszczało na zajęcia szachowe, które odbywały się raz w tygodniu. Poprzez grę w szachy dzieci zwiększyły kompetencje matematyczne, rozwijały umiejętność logicznego myślenia, kształtowały umiejętności panowania nad emocjami i samodyscypliny, a także wyrobiły nawyk przestrzegania etyki sportowej – zasady „fair play” oraz uczyły się samodzielnego podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich podjęcie. Podczas zajęć realizowano założenia programu „Szachy inwestycją w siebie - inwestycją w umysł”. Dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie, pozyskano środki na zakupienie profesjonalnego sprzętu szachowego (szachownicę demonstracyjną, 15 kompletów szachownic i bierek szachowych oraz zegary). Dzięki temu zajęcia stały się atrakcyjniejsze.

uczniowie klasy 3c graj w szachy

 

więcej zdjęć