Szkolny konkurs wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim dla klas IV-VII

W dniach 14 i 15 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Somoninie odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie szkoły Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-V oraz klasy VI-VII, a poprzedziły go klasowe eliminacje. Z każdej klasy do etapu szkolnego zakwalifikowały się trzy osoby z najwyższą punktacją. W zmaganiach konkursowych spotkało się 6 uczestników z klas IV-V oraz 15 uczniów z klas VI-VII. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą o Patronie swojej szkoły. Sprawdzian konkursowy zawierał 11 pytań otwartych z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wyniki konkursu są następujące:

Kategoria klas IV-V

I miejsce- Weronika Gogolińska- klasa V A

II miejsce- Marek Siemaszko- klasa V A

III miejsce- Wiktoria Brylowska- klasa IV B

 

Kategoria klas VI-VII

I miejsce-   Oliwia Sominka - klasa VII B

II miejsce – Agnieszka Arendt-   klasa VI C

III miejsce- Zofia Peta- klasa VII A

Konkurs przygotowała i przeprowadziła Elżbieta Mateja.

szkolny konkurs wiedzy o patronie

więcej zdjęć