Czterdziesta rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego

28 maja 2021 r. obchodziliśmy w naszej szkole czterdziestą rocznicę śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego - naszego patrona. Na szkolnym korytarzu przygotowano wystawę prac plastycznych uczniów dotyczącą tego wydarzenia. Każda klasa w tym dniu miała lekcję poświęconą patronowi szkoły. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną oraz zapoznali się z życiorysem Prymasa Tysiąclecia. Klasy ósme dodatkowo zaangażowały się, pisząc list do Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystkie efekty pracy uczniów umieszczono na wystawie, którą może podziwiać cała społeczność szkolna. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie przybliżyli sobie postać tego wielkiego Polaka i z dumą mogą powiedzieć, że szkoła ma wspaniałego patrona.

rocznica mierci patrona

więcej zdjęć