Przedszkole 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie informuje, że wszystkie wnioski złożone do przedszkola przy szkole na rok szkolny 2021/2022 zostały rozpatrzone pozytywnie.