Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 2020

Dnia 20 listopada 2020 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Nauczyciele w czasie lekcji zdalnych rozmawiali z uczniami na temat znaczenia Konwencji o Prawach Dziecka. Omówione zostały także sposoby szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia i naruszania ich praw. Poprosiliśmy również uczniów, aby wzięli udział w tworzeniu szkolnej wystawy pt.: „LISTOPAD Z PRAWAMI DZIECKA”. Zadania związane z tym Dniem miały na celu szersze poznanie praw najmłodszych oraz zwrócenie uwagi na potrzebę ich przestrzegania. Uczniowie układali krótkie wierszyki związane z tematyką praw dziecka oraz wykonywali ilustracje pt. „Moje prawa”. Najciekawsze prace umieszczamy na stronie internetowej szkoły.

Wszystkim uczniom zaangażowanym w tworzenie naszej szkolnej wystawy bardzo dziękujemy oraz gratulujemy ciekawych pomysłów.

oglnopolski dzie praw dziecka 2020

więcej zdjęć