Rozpoczęcie roku szkolnego 2020 - 2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie, witam Was Wszystkich po wakacjach
Szybko minął czas wakacyjnego odpoczynku. Jestem przekonana, że czas ten spędziliście miło i w zdrowiu, zaś Wasze Dzieci nabrały sił do pracy w kolejnym roku szkolnym.
Wielkimi krokami zbliża się wrzesień i wszyscy cieszymy się na myśl o spotkaniu w murach szkoły. Mam nadzieję, że pomimo ogłoszenia naszego powiatu żółtą strefą uda się nam pracować w trybie stacjonarnym, co przyniesie Dzieciom same przyjemności ze spotkań z rówieśnikami i nauczycielami.
1 września (wtorek) to dzień  inauguracji roku szkolnego. Będzie on trochę inny niż w poprzednich latach. Aby uniknąć spotkania zbyt dużej grupy Dzieci, Rodziców i Nauczycieli i zachować reżim sanitarny powitanie nastąpi w grupach klasowych w budynku szkoły przy ul. Osiedlowej 17 w stołówce szkolnej według poniższego harmonogramu:

godz. 9.00 - uczniowie klas ósmych;
godz. 9.30 - uczniowie klas siódmych;
godz. 10.00 - uczniowie klas szóstych;
godz. 10.30 - uczniowie klas piątych;
godz. 11.00 - uczniowie klas czwartych;
godz. 11.30 - uczniowie klas trzecich;
godz. 12.00 - uczniowie klas drugich;
godz. 12.30 - uczniowie klas pierwszych.

Spotkania grup dzieci przedszkolnych nastąpią w budynku szkoły przy ulicy Wolności 42:
godz. 13.30 - dzieci 6-letnie;
godz. 14.00 - dzieci 4 i 5-letnie;
godz. 15.00 - dzieci 3-letnie.

Wszyscy uczniowie klas I - VIII muszą mieć maseczki. Dzieci przed wejściem do stołówki będą dezynfekowały ręce i zajmą miejsca na krzesełkach ustawionych w odpowiedniej od siebie odległości. Wychowawcy rozdadzą Dzieciom kartki z planem lekcji. Plan lekcji również zostanie wysłany Dzieciom przez dziennik elektroniczny.

Od środy 2 września w szkole będą się odbywały zajęcia zgodnie z podanym planem lekcji w trybie stacjonarnym.

Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ i opracowanymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole
Uczniowie:

 • chorzy, z widocznymi objawami chorobowymi, z podwyższoną temperaturą nie mogą brać udziału w zajęciach szkolnych;
 • z rodzin, w których domownicy przebywają na kwarantannie lub izolacji, nie mogą brać udziału w zajęciach szkolnych;
 • zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny osobistej;
 • przy wejściu do szkoły będą dezynfekować ręce;
 • w częściach wspólnych (szatniach, korytarzach, toaletach) zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic. W trakcie zajęć dydaktycznych, gdy znajdują się tylko w towarzystwie swojej klasy, będą mogli maseczki zdjąć. Jeżeli któryś Uczeń będzie chciał w trakcie zajęć przebywać w maseczce lub przyłbicy, to jest to dozwolone;
 • muszą posiadać własne przybory i podręczniki; uczniowie nie powinni pożyczać sobie własnych przedmiotów;
 • do lat siedmiu mogą być przyprowadzani lub odbierani tylko przez opiekunów zdrowych, nieprzejawiających objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • poruszają się na terenie szkoły w obuwiu zmiennym, które może być pozostawione w wyznaczonym miejscu w szatni.
 • W związku z wytycznymi MEN, GIS i MZ, aby zapewnić bezpieczeństwo Dzieciom, na terenie szkoły zostaje wprowadzony zakaz przebywania osób z zewnątrz. W sytuacji wyjątkowej mogą do szkoły wejść tylko do wyznaczonego obszaru tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.  W załatwieniu sprawy będzie pośredniczył pracownik szkoły.

Opiekunowie odprowadzający dzieci do lat siedmiu mogą wchodzić do budynku szkoły tylko do przestrzeni dla nich wyznaczonej, zachowując zasady:

 • jeden opiekun z dzieckiem;
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 metra;
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 metra.
 • Opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 

Każdy Rodzic zobowiązany jest do odbierania telefonu od pracowników szkoły lub jak najszybszego oddzwonienia w razie niemożności bieżącego odebrania telefonu.

Każdy Rodzic zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy o ewentualnych problemach zdrowotnych Dziecka oraz o tym, że rodzina pozostaje objęta obowiązkiem kwarantanny lub izolacji.

W sytuacji, gdy któryś z pracowników szkoły zauważy, że dziecko przejawia objawy infekcji dróg oddechowych, zostanie ono odizolowane od reszty grupy, po czym Rodzic otrzyma natychmiastową informację, po czym zobowiązany jest do odbioru dziecka ze szkoły.

Pracujący Rodzice najpóźniej do 3 września (za pomocą dziennika librus do wychowawców lub przesyłając na adres mailowy szkoły Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć zgłoszenie w wersji papierowej do skrzynki Korespondencja znajdującej się na drzwiach budynków szkolnych) mogą zgłosić dzieci z klas I - III oraz oddziałów przedszkolnych na zajęcia świetlicowe. Formularz zgłoszenia dzieci do świetlicy znajduje się na stronie internetowej szkoły.

W szkole wzorem lat ubiegłych uczniowie klas I - VIII będą mogli korzystać z posiłków przygotowywanych przez kuchnię szkolną. Rodzice uczniów, którzy będą spożywać posiłki szkolne, zobowiązani są przekazać powyższą informację najpóźniej do 3 września (za pomocą dziennika librus do wychowawców lub przesyłając na adres mailowy szkoły Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Rodzice dzieci z grup przedszkolnych indywidualnie zgłaszają chęć spożywania posiłków przez dzieci najpóźniej do 3 września do opiekuna danej grupy przedszkolnej.

Powyższe zarządzenia mogą ulec zmianie w sytuacji pogarszającej/poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej w szkole/powiecie/województwie/kraju lub/oraz zgodnie z kolejnymi wytycznymi MEN, GIS i MZ.

Proszę śledzić informacje przekazywane na stronie internetowej szkoły oraz wiadomości przesyłane od wychowawców/pracowników szkoły/dyrektora za pomocą dziennika librus.

Życzę Wszystkim jak największego spokoju, zdrowia i cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudów i w zmaganiu się z obecnie panującą pandemią.

Jolanta Bociańska