Prelekcja dla rodziców 2020

W dniu 6 lutego 2020r. rodzice naszych uczniów mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat cyberprzemocy. Prowadząca Pani Anna Kuczkowska z Centrum Interwencji Kryzysowej z Kartuz  ciekawie opowiadała o formach cyberprzemocy. Jest to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych, przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Problem dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Najczęstszą formę stanowi obrażanie i poniżanie przy pomocy telefonu i Internetu, fotografowanie i filmowanie bez czyjejś zgody oraz publikowanie w Internecie, a także podszywanie się pod kogoś. Skutki dla ofiar bywają wręcz dramatyczne – od izolacji i odrzucenia po akty samobójcze. Młodzież często nie zdaje sobie z tego sprawy. Muszą wiedzieć, jak korzystać z mediów, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej, powinni też wiedzieć, jakie konsekwencje wynikają ze stosowania agresji elektronicznej. W unikaniu skutków cyberprzemocy dużą rolę odgrywają rodzice, którzy coraz bardziej zdają sobie sprawę z zagrożeń z tym związanych.

prelekcja dla rodzicw 2020