Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2020

Kolejny raz wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie wzięli udział w zbiórce publicznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dnia 12 stycznia 2020r. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie. Wczesnym rankiem, w niedzielę czternastu wolontariuszy udało się na teren gminy, aby zbierać datki na rzecz osób potrzebujących. Kwestowali w Hopowie, Kiełpinie, Somoninie, Wieżycy, Szymbarku oraz Wyczechowie. Wszędzie spotkali się z aprobatą mieszkańców gminy Somonino. Otrzymali też specjalne podziękowania od organizatorów za zgłoszenie się do akcji i wywiązanie się ze swoich obowiązków

Wolontariuszami byli:

Błażej Arendt, Wiktor Arendt, Kewin Kuźmiński, Krystian Okaz, Łukasz Plichta, Michał Rychert, Izabela Szleja, Klaudia Hirsz, Eliza Rychert, Weronika Formela, Julia Malinowska, Agata Szymańska, Agata Drewa, Damian Szwaba.

Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękujemy

wop 2020

więcej zdjęć