Szkolny Dzień Osób Niepełnosprawnych 2019

Dnia 10 grudnia 2019r. odbył się w naszej szkole IX Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (przy współpracy ze Stowarzyszeniem „ Jesteśmy Razem” działającym przy Szkole Podstawowej w Somoninie). Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć Naszych Przyjaciół z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kartuz, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Żukowa, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tratwa” z Gdańska, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z Marszewskiej Góry wraz z opiekunem, naszych sąsiadów „za ściany”, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Somonina, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Rybakach wraz z opiekunem, przedstawicieli Szkoły Podstawowej z Przywidza, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Przywidza Panią Katarzynę Mytych, przedstawiciela Centrum Pomocy Rodzinie Pana Mariusza Garskiego. Zaszczycili nas również swoją obecnością, Wójt Gminy Somonino Pan Marian Kowalewski, Kierownik Oświaty w Somoninie, Pani Marta Baczyńska oraz Kierownik GOPS, Pani Agnieszka Ulaczyk, nie zabrakło także przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury z Przywidza. Całą uroczystość uświetniło przedstawienie teatralne pt. „Wigilia Bożego Narodzenia” w wykonaniu uczniów klasy VIIIAB oraz szkolnego chóru. Wszyscy uczestnicy spotkania, otrzymali upominki w postaci świątecznej bombki, oraz mieli okazję wykonać bombkę własnoręcznie, uczestnicząc w świątecznych warsztatach. Na zakończenie imprezy, tradycyjnie, jak co roku wszyscy zasiedliśmy do świątecznego bigosu i słodkości. 

Nad całością przedsięwzięcia czuwały, Pani Beata Chyła – Kobus, Pani Justyna Reglińska, Pani Marta Szadłowska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie, Pani Jolanta Bociańska. Dekoracje przygotowała Pani Anetta Rozwadowska. Projekt obchodów IX Dnia Osób Niepełnosprawnych, jak co roku napisała Pani Ewa Jelińska.

dzie niepenosprawnych 2019

więcej zdjęć