Próbna ewakuacja Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 Ewakuacja z budynku szkoły przy ul. Osiedlowej 17 ,odbyła się  28.09.2017r. o godzinie 9.40. Wyprowadzenie uczniów przebiegło sprawnie – w ciągu 5 min.20s opuszczono wszystkie pomieszczenia, które  pozostawiono otwarte (z pozostawionymi kluczami w zamkach) i udostępnione do sprawdzenia. 
Ewakuacja z budynku szkoły przy ul. Wolności 42 , odbyła się również 28.09.2017r. o godz.10.00. Wyprowadzenie dzieci przebiegło bardzo sprawnie – 3 min.,40s trwało wyprowadzenie oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I- II na boisko sportowe tzw.„Bocianek” .Wszystkie osoby przebywające w budynku opuściły go bezpośrednio po alarmowym sygnale dźwiękowym (trzy dzwonki krótkie),wszystkie pomieszczenia były udostępnione, po ogłoszeniu alarmu konserwator  był przygotowany do natychmiastowego odłączenia głównego zaworu gazu i głównego wyłącznika energetycznego.  Przed głównym wejściem do szkoły ( boisko sportowe „ Bocianek” / dolny budynek szkoły) oraz na stadionie przy hali sportowej (górny budynek szkoły), Dyrekcji zostały zgłoszone przez opiekunów stany liczbowe grup, które znajdowały się pod ich opieką.Łącznie ewakuowano 568 uczniów oraz 50 dorosłych osób (nauczyciele, obsługa) tj. w sumie 618 osób. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm.Zespoły klasowe pod opieką nauczycieli wróciły do sal lekcyjnych. Ewakuacja odbyła się bez udziału Straży Pożarnej.Cały przebieg próbnej ewakuacji można uznać za bardzo udany. Szkoła jest przygotowana do ewakuowania placówki w razie zagrożenia. Odpowiedzialni za przeprowadzenie ewakuacji w szkole: Beata Chyła – Kobus, Barbara Rychert, Sylwia Woelke – budynek szkoły przy ul .Osiedlowej 17, Ewa Jelińska – budynek szkoły przy ul. Wolności 42.

zdjecie na glowna

Zapisz

Zapisz