Skład Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

 Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej
jest Pani Katarzyna Mielewczyk


 W roku szkolnym 2017/2018 Samorząd Uczniowski
w klasach IV-VII SP reprezentują:

  Agata Szymańska - Przewodnicząca SU
Marta Gawroń - Zastępca Przewodniczącej
Martyna Szulc - Skarbnik
Olga Reglińska - Sekretarz  


Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum Publicznym
jest Pani Ewa Littwin 


 W roku szkolnym 2017/2018 Samorząd Uczniowski
w klasach II-III GP reprezentują:

Nikodem Borkowski  - Przewodniczący SU
 Julia Peta  - Zastępca Przewodniczącego
 Mateusz Hinz - Skarbnik 


Nowemu Zarządowi życzymy dobrej współpracy i realizacji wielu ciekawych pomysłów  w naszej Szkole 
w nowym roku szkolnym.