Procedura tworzenia klasy sportowej  - pobierz

Regulamin przyjęcia do klasy sportowej - pobierz

Podanie przyjęcia do klasy sportowej - pobierz

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych - pobierz

Akceptacja regulaminu i procedur klas sportowych - pobierz