Ogłoszenie

Informujemy, że wszystkie wnioski  o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022  złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów zostały rozpatrzone pozytywnie.


Wniosek przyjęcia do klasy I - pobierz