Zarządzenie Wójta Gminy Somonino dotyczące ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i klas pierwszych - pobierz

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Gminie Somonino na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych - pobierz

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Gminie Somonino na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej - pobierz

----------------------------------------------

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Somoninie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2021/2022 - pobierz

Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 - pobierz

Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 - pobierz