Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 Przewodnicząca:   Sylwia Szwaba

Zastępca: Maria Mering

Sekretarz: Magdalena Drążkiewicz

Skarbnik: Andrzej Walkusz