Projekt „Rower jest OK”

 

W naszej szkole realizowany jest projekt pod nazwą: „Rower jest OK”. Projekt skierowany jest do uczniów klas siódmych naszej szkoły. Jazda na rowerze to jedna z najlepszych form aktywności. Regularne przejażdżki przynoszą wymierne efekty zdrowotne, co po okresie pandemii i nauce zdalnej jest bardzo potrzebne dzieciom. Uczniowie biorą udział w wycieczkach rowerowych po Kaszubach połączonych z wykonywaniem różnych zadań w terenie, między innymi marszem na orientację, szkoleniach i warsztatach. Są to m.in. zajęcia dotyczące przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zasad odżywiania się podczas wysiłku fizycznego, umiejętności posługiwania się mapą. Duży nacisk  położymy na zdobywanie przez uczniów umiejętności udzielania pierwszej pomocy i dzielenia się tą wiedzą z innymi. Program jest bogaty, a uczniowie poznając się nawzajem wypracują konkretne rozwiązania na rzecz cennego zdrowia, bliżej poznają też swój region i docenią jego piękno.

Koordynator projektu: Mirosława Flisikowska