Menu witryny

Sprawozdanie z zajęć warsztatowych

Sprawozdanie z zajęć warsztatowych realizowanych

w ramach Programu Profilaktycznego „ALTERNATYWA”

czas realizacji: X – XII 2016 r.

Prowadząca zajęcia: Katarzyna Mielewczyk

     W ramach realizacji zadań Programu „ALTERNATYWA” dzieci uczestniczyły m.in.: w warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych, na których uczyły się różnego rodzaju zachowań, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu, a także zdobywały wiedzę i umiejętności koniecznych do prowadzenia zdrowego stylu życia. Tematyka zajęć dotyczyła również sposobów unikania wszelkich zagrożeń, m.in. tj. uzależnienia. Dzieci dowiadywały się jak dbać o siebie, jak unikać ryzykownych dla siebie sytuacji m.in. tj.: eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi.


Zrealizowana tematyka:

Temat: UCZYMY SIĘ ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY – zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji, ćwiczenie umiejętności społecznych. Zajęcia w zespołach klasowych – uczniowie grup 0 i kl. I – VI (po 1 godzinie w danej klasie)

Temat: DBAM O SIEBIE – NIE UZALEŻNIAM SIĘ. zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia w zespołach klasowych – uczniowie klas IV – VI (po 1 godzinie w danej klasie)

Efekty:

● stopniowo wzrasta świadomość dzieci i młodzieży na temat niebezpiecznych dla  

zdrowia substancji,

● wiedzą, że należy unikać ryzykownych zachowań,

● dzieci wiedzą czym jest uzależnienie i co robić, aby go uniknąć,

● rozumieją, że uzależnienie jest chorobą , która wymaga leczenia,

● znają też pojęcie współuzależnienia,

● uczniowie częściej starają się rozwiązywać konflikty na drodze dialogu,

● znają zasady prawidłowej komunikacji.

Łącznie przeprowadzono: 20 godzin zajęć profilaktycznych.

     W zajęciach warsztatowych prowadzonych w zespołach klasowych uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły – ok. 330 uczniów z klas 0 – VI. Dzieci mają świadomość zachowań ryzykownych i wiedzą jak ich unikać. Wskazują na to wyniki przeprowadzonych przez nas badań ankietowych. Uważamy, że realizowane do tej pory działania należy kontynuować.

warsztaty prof

więcej zdjęć


 

epuapWarunki ubezpieczenia NNW PZU

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz