Menu witryny

„Jesteśmy Ekopozytywni – Ekopozytywni odkrywają Kaszuby”

 „Jesteśmy Ekopozytywni – Ekopozytywni odkrywają Kaszuby”

     W roku szkolnym 2015/2016 po raz drugi przystąpiliśmy do organizacji powiatowych spotkań z ekologią pod hasłem: „Jesteśmy Ekopozytywni – Ekopozytywni odkrywają Kaszuby”, który realizowany jest poprzez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, działające przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie. Głównymi koordynatorami projektu są pani Ewa Jelińska oraz pani Mirosława Flisikowska.

     Nasza Gmina, Somonino, położona jest na Pojezierzu Kaszubskim, które pod względem przyrodniczym i krajobrazowym należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce. Dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, sieci jezior rynnowych otoczonych lasami, czystym rzekom i bogactwem gatunków roślin i zwierząt tereny Somonina i całego Powiatu Kartuskiego nazywane są od dawna "Szwajcarią Kaszubską". To zobowiązuje mieszkańców Kaszub do wzięcia odpowiedzialności za piękno i czystość tego wyjątkowego środowiska naturalnego. Wyrabianie w społeczeństwie lokalnym postawy odpowiedzialności za środowisko, w jakim się żyje, należy do jednych z głównych zadań szkoły. Podjęliśmy się tego wyzwania w ramach niniejszego projektu. Głównym celem tego projektu jest promocja walorów przyrodniczo-krajoznawczych Kaszub wśród uczniów szkół podstawowych Powiatu Kaszubskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyrobienie w nich postawy odpowiedzialności za „Szwajcarię Kaszubską", w której mieszkają.

     W Szkole Podstawowej w Somoninie odbył się Meeting Międzyszkolny „Dbaj o swoją Szwajcarię Kaszubską!”, na którym zaprezentowano opisy walorów przyrodniczo-krajobrazowych poszczególnych Gmin Powiatu Kartuskiego. Przedstawili je uczniowie szkół, które pozytywnie odpowiedziały na nasze zaproszenie. Prace opublikowano w formie albumu „Moja Szwajcaria Kaszubska”. Program spotkania obejmował też prelekcję na temat historii, kultury i walorów przyrodniczo- krajobrazowych Kaszub wygłoszoną przez pana Piotra Kowalewskiego, a także liczne konkursy, gry i quizy ekologiczne, dzięki którym uczniowie poznawali się nawzajem i wspólnie pogłębiali wiedzę na temat „Szwajcarii Kaszubskiej”. W ramach podziękowania za przyjazd do Somonina nasi uczniowie przygotowali coś dla ducha (inscenizację w języku kaszubskim pt: „Diobelszcze Zelesko” wg bajki J. Sampy) i dla ciała ( „zdrowy” poczęstunek z kanapkami bogatymi w witaminy). Przy okazji wręczono atrakcyjne nagrody za najlepszy opis walorów przyrodniczo-krajobrazowych własnej Gminy i za zwycięstwa w poszczególnych konkursach i quizach.

     Świadomość piękna i bogactwa naturalnego „Szwajcarii Kaszubskiej” to jedno, a odpowiedzialność za nią to drugie. Dlatego w ramach niniejszego projektu kontynuowaliśmy szkolenie na ekodetektywów, które rozpoczęliśmy w poprzednim roku szkolnym. Uczniowie tym razem wzięli udział w drugim etapie szkolenia, w czasie którego uzyskali tytuł „Ekodetektyw Szwajcarii Kaszubskiej”. Celem tego szkolenia było pogłębienie wiedzy na temat środowiska naturalnego Kaszub z uwzględnieniem specyficznych wyzwań ekologicznych związanych z tym terenem. Dodatkową atrakcją szkolenia były godzinne zajęcia jogi, promujące zdrowy i ekologiczny tryb życia.

     Jesteśmy przekonani, że nasz projekt pokaże, jak można w nowoczesny sposób i na tak szeroką skalę (zarówno pod względem bogactwa programu jak i zasięgu terytorialnego) promować „Szwajcarię Kaszubską”.

 mprojekteko


 

epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz