SZKOŁA  czynna jest od 7.00 do 16.00

SEKRETARIAT SZKOŁY ul. Osiedlowa 17 czynny jest od 7.30 do 15.30
SZATNIA czynna jest od 7.30 do 16.00

ŚWIETLICA czynna jest od 11.00 do 16.00
DYŻURY NAUCZYCIELI odbywają sie od 745 do 1520