0E Kodowanie na dywanie 2021

W grupie 0e odbywają się regularnie zajęcia z kodowania.

Kodowanie to nic innego jak ciekawe zajęcia, to również rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. Dzięki zajęciom z kodowania dzieci mogą kształcić wiele potrzebnych i przydatnych umiejętności analitycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu. Rozwijać logiczne myślenie, uczyć się współpracy w grupie - rozwijać kompetencje społeczne. Ze względu na łatwość osiągania w tej dziedzinie sukcesu – zwiększają poczucie własnej wartości. Na zajęciach kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania.

kodowanie na dywanie 0e

więcej zdjęć