„Jak dobrze, że można się uczyć”- mobilności nauczycieli w ramach programu Erasmus+

„Uczenie się przez całe życie” to jeden z programów edukacyjnych uruchomiony przez Komisję Europejską, którego hasło jest ponadczasowe i przyświeca nie tylko działaniom skierowanym do uczniów, ale również do nauczycieli. Dzięki projektowi mobilności nauczycieli, które otrzymała nasza szkoła ramach Programu Erasmus+, miałyśmy możliwość wzięcia udziału w 2-tygodniowym kursie zagranicznym, który pozwolił nam udoskonalić warsztat pracy metodycznej oraz rozwinął wiedzę i umiejętności z zakresu wprowadzania elementów CLIL w nauczaniu języka obcego (zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego). Była to również jedyna w swoim rodzaju okazja, aby poszerzać swoje horyzonty i nawiązać kontakty z przedstawicielami innych szkół.

malta

więcej zdjęć