Projekt mobilności nauczycieli

W roku 2020 nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Erasmus +, na realizacje projektu " Uczymy się przez całe życie", który jest kontynuacją międzynarodowych doświadczeń i konsekwentnych działań zmierzających do modernizacji szkoły. W ich wyniku ustaliliśmy, że najlepszą drogą do unowocześnienia placówki, jest zaoferowanie: wysokiego poziomu nauczania, nowoczesnych i skutecznych metod nauczania, przy użyciu narzędzi cyfrowych i udoskonalonych programów skoncentrowanych na uczniu, szerokiego udziału w projektach międzynarodowych oraz niwelowanie wszelkich napięć i wspomaganie procesu wychowawczego przez szerokie stosowanie metody dramy.

Wytypowane rozwiązania, zostaną wprowadzone poprzez przeszkolenie czworga spośród doświadczonych nauczycieli naszej szkoły, tak by mogli wprowadzić skuteczne metody nauki podczas prowadzonych przez siebie zajęć. Jednego z nauczycieli w kierunku uaktualnienia metod i narzędzi ICT. Jednego z zastosowania dramy w nauczaniu i wspomaganiu wychowania uczniów młodszych. Trzech nauczycieli języka angielskiego do wprowadzenia zmodernizowanej metodyki z użyciem dramy i nauczania skoncentrowanego na uczniu i jednego z nich, w kierunku nauczania języka hiszpańskiego. Dyrektora w kierunku poprawienia znajomości języka. Planujemy podniesienie kompetencji językowych przynajmniej siedmiorga tych nauczycieli poprzez udział w dziesięciomiesięcznym kursie językowym, zwieńczonym kursem zagranicznym w międzynarodowym środowisku.

W rezultacie tych działań nauczyciele stworzą autorskie programy nauczania i scenariusze zajęć z wykorzystaniem pozyskanej wiedzy, przeszkolą pozostałych nauczycieli, zaangażują się w międzynarodowe projekty eTwinning i Erasmus+, poprowadzą zajęcia języka hiszpańskiego i innych przedmiotów z elementami języka angielskiego oraz zaktywizują dzieci do udziału w konkursach pozaszkolnych.

W dalszej perspektywie chcielibyśmy kontynuować tak rozpoczęty rozwój i zaangażować większą liczbę nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i metodycznych.