Spotkanie projektowe w Turcji 2021

W dniach 4-8 października 2021r. nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym w ramach programu Erasmus „Movement For Change”. Wraz z partnerami erasmusowskimi z Grecji, Hiszpanii i Belgii gościli w szkole tureckiej w okręgu Darica. W ramach spotkania odbyły się trzy sesje robocze, na których omówiono dotychczas zrealizowane działania oraz zaplanowano kolejne, z uwzględnieniem zmian związanych z covid. Był to też czas rozmów, wymiany doświadczeń, zajęć ruchowych, spotkań z władzami oraz poznania kultury tego kraju.

erasmus turcja

więcej zdjęć