Wizyta partnerów w ramach programu Erasmus+

Na początku lutego gościliśmy w naszej szkole partnerów współpracujących z nami w projekcie "Movement for change" realizowanym w ramach programu Erasmus+. Przyjechali do nas uczniowie i nauczyciele z Hiszpanii i Turcji oraz nauczyciele z Belgii i Grecji. Wizytę rozpoczęliśmy uroczystym powitaniem, na którym byli też obecni goście będący przyjaciółmi naszej szkoły. Cały tydzień obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. Pokazaliśmy naszym partnerom budynki szkolne, w których pracujemy i umożliwiliśmy im również udział w organizowanych przez nas zajęciach. Dzieci z oddziałów przedszkolnych przy wsparciu rodziców przygotowały wystroje sal nawiązujące do krajów naszych gości. Zorganizowaliśmy również wspólną dyskotekę, które była niezwykłą okazją do integracji. Staraliśmy się pokazać partnerom piękno naszej kaszubskiej ziemi zabierając ich m.in. do Szymbarku, czy kartuskiej Kolegiaty. Wizyta była dla nas niezwykłą okazją do wspólnego realizowania celów naszego projektu - pracowania nad sobą w duchu aktywności fizycznej.