Rekrutacja Erasmus+

 

W dniu dzisiejszym uczniowie klas VII i VIII otrzymali druk zgody na udział w rekrutacji do wyjazdu uczniów z nauczycielami do Włoch w dniach 19-25.01.2020r., w ramach programu Erasmus+.  Zgody należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12.11.2019r. do godz. 9:00, do sekretariatu szkoły. Niedostarczenie powyższego dokumentu jest równoznaczne z brakiem zgody Rodziców  na wzięcie udziału  dziecka w wyżej wspomnianej rekrutacji. Nabór dotyczy tylko uczniów klas VII i VIII. Uczniowie klas IV-VI będą brani pod uwagę, przy kolejnych wyjazdach.

W załączniku znajdują się kryteria, na podstawie których zostanie przeprowadzony proces rekrutacji.

 

załącznik do pobrania